Vyhlášení voleb děkana/děkanky HF JAMU!

 

Výzva k podávání návrhů na osoby kandidátů na děkana

 Postup volby děkana

Vážené členky a vážení členové akademické obce Hudební fakulty,

funkční období naší stávající děkanky končí v listopadu 2024. Akademický senát Hudební fakulty JAMU (dále jen senát) je proto povinen uskutečnit volbu děkana / děkanky pro další čtyřleté funkční období. Průběh volby řídí volební komise z řad senátu v čele s předsedou senátu. Postup a vyhlášení voleb naleznete zde.