Poradenské centrum HF JAMU

Poradenské centrum HF JAMU je nezávislá struktura uvnitř Hudební fakulty. Cílem centra je vytvořit bezpečný prostor pro studenty, kteří chtějí vyjádřit svoje pochybnosti či mají potřebu sdělit jiné skutečnosti.

Peacemaker Hudební fakulty JAMU 

 

PhDr. Andrea Mikotová, Ph.D.
e-mail: a.mikotova@post.jamu.cz

 

Peacemaker je zřízená pozice pro mediaci a poradenství studentům HF JAMU, kdy je cílem zachovat důvěru, diskrétnost a mlčenlivost. Mezi konkrétní náplň patří např.:

  • Poradenství pro studenty (práce s trémou, potíže se soustředěním, potíže ve vztazích, kariérní poradenství, etc.)
  • Poradenství pro zaměstnance a pedagogy JAMU (work-life balance, zvládání stresu, zvládání úzkostí, prevence syndromu vyhoření, etc.)
  • Důvěrník a mediátor pro náročné situace (např. konflikty mezi studenty a pedagogy)
  • Psychologická první pomoc pro studenty – psycholog pro situace, kdy si studenti sami neví s něčím rady a zároveň se zdráhají jít k psychologovi
PhDr. Andrea Mikotová , Ph.D.
Odborná asistentka
tel: 54259 1624
e-mail: 5619@post.jamu.cz
UČO: 5619
Odborná asistentka
Komenského nám. 6, Brno 662 15
1NP dveře 010
Pracoviště Funkce
Katedra hudebních a humanitních věd Odborná asistentka

Předmět Kód
Psychologie H60288l

Předmět Kód
Psychologie H60288z

Předmět Kód
Psychologie H60288l

Předmět Kód
Psychologie H60288z