Poradenské centrum HF JAMU

Poradenské centrum HF JAMU je nezávislá struktura uvnitř Hudební fakulty. Cílem centra je podpora zdravého sociálního klimatu na fakultě a nabídka pomoci v oblasti péče o duševní zdraví.V případě nedodržování etických zásad se mohou studující a pracující na HF JAMU obrátit na svou katedru, na peacemakerku (viz níže), na Etickou radu HF JAMU nebo na celouniverzitní Etickou komisi.

Peacemaker Hudební fakulty JAMU 

 

PhDr. Andrea Mikotová, Ph.D.
e-mail: a.mikotova@post.jamu.cz

 

Peacemaker je zřízená pozice pro mediaci a poradenství studentům HF JAMU, kdy je cílem zachovat důvěru, diskrétnost a mlčenlivost. Mezi konkrétní náplň patří např.:

  • Poradenství pro studenty (práce s trémou, potíže se soustředěním, potíže ve vztazích, kariérní poradenství, etc.)
  • Poradenství pro zaměstnance a pedagogy JAMU (work-life balance, zvládání stresu, zvládání úzkostí, prevence syndromu vyhoření, etc.)
  • Důvěrník a mediátor pro náročné situace (např. konflikty mezi studenty a pedagogy)
  • Psychologická první pomoc pro studenty – psycholog pro situace, kdy si studenti sami neví s něčím rady a zároveň se zdráhají jít k psychologovi

 

Poradenství, konzultace, krizová centra

Pro poradenství, konzultaci a pomoc v oblasti duševního zdraví se můžete obrátit také na níže uvedené kontakty.

Rozcestníky pro hledání odborného psychoterapeuta a rady, jak si terapeuta vybrat:

Psychoterapeutická pomoc v náročné životní situaci pro ty, kdo si terapii nemohou dovolit z finančních důvodů:

Právní pomoc, poradenství a další přímá podpora osobám ohroženým domácím a sexuálním násilím, programy pro zvládání agrese:

Praktické a ověřené informace o duševním zdraví:

Osoba nenalezena.