Hodnocení kvality

 

Na Janáčkově akademii múzických umění proběhlo v roce 2020 externí hodnocení kvality, které bylo navázané na projekt OP VVV (Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání) Ministerstva školství, mládeže, tělovýchovy a sportu České republiky, a na které JAMU získala projektové financování.

Externí evaluace byla uskutečněna na Hudební i Divadelní fakultě JAMU organizací MusiQuE, která zajišťovala řízení celé evaluace. Jednotlivé fakulty však byly hodnoceny expertními týmy z odlišných agentur – HF agenturou MusiQuE / DF agenturou EQ-Arts. Evaluace se zaměřila na posouzení tvůrčích, vzdělávacích a uměleckých aktivit a systémů kvality využívaných na obou fakultách.

Hodnotící zpráva Hudební fakulty je založená jak na vlastní sebehodnotící zprávě Hudební fakulty, tak na základě návštěvy zástupců agentury MusiQuE, kteří provedli místní evaluaci na Hudební fakultě. Na základě těchto údajů byly sestaveny rozbory aktuálního stavu jednotlivých částí hodnotící zprávy včetně doporučení, která jsou zaměřená na zlepšení systému kvality na HF JAMU. 
Dokumenty:

Nejnovější Nejstarší A-Z Z-A

    Prohlédnout složku v IS (může obsahovat více souborů)/do/jamu/doc/5451/_sk_/hodnoceni_kvality/