Podpora tvůrčích činností

Podpora tvůrčích činností

Granty udělované JAMU

Studentská grantová soutěž (specifický vysokoškolský výzkum)

 • Podpora základního výzkumu i uměleckého výzkumu (artistic research)
 • Určen studentům doktorského a magisterského stupně studia
 • Vyhlášení soutěže je každý rok v prosinci
 • Stránky studentské grantové soutěže 

Fond rozvoje vzdělávací a umělecké činnosti

Grant Rudolfa Firkušného

Výzkumné granty

Grantová agentura České republiky (GAČR)

Technologická agentura České republiky (TAČR)

Ministerstvo kultury ČR

Umělecké granty

Databáze grantů na webu Divadlo.cz

Ministerstvo kultury

Divadelní grant DILIA

Nadace Český literární fond

 • Podpora tvůrčí činnosti a nekomerčních projektů v oblasti literatury, vědy, divadla, filmu, rozhlasu, televize a novinářství
 • Více informací zde: http://www.nclf.cz/cz/system-podpor.html

Nadace Život umělce

Kulturní granty města Brna

Kulturní granty Jihomoravského kraje

 • Podpora divadelních, tanečních a hudební projektů realizovaných na území Jihomoravského kraje nebo projektů, jejichž realizace je či bude pro Jihomoravský kraj přínosem
 • Více informací zde: http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/

Mezinárodní visegrádský fond

 • Podpora projektů spolupráce partnerů ze zemí visegrádského regionu a uměleckých rezidencí v těchto zemích
 • Více informací zde: http://visegradfund.org/grants/

Hlávkova nadace

 • Nadační příspěvky ve formě stipendií výjimečným jednotlivcům (nikoli institucím nebo kolektivům), a to ve formě cestovního, vědeckého nebo uměleckého stipendia
 • Více informací zde: http://www.hlavkovanadace.cz/

Pro možnosti podpory zahraničních výzkumných a uměleckých projektů a studijních pobytů kontaktujte zahraniční oddělení:

MgA. Petra Koňárková
Vedoucí oddělení
tel: 54259 1607
e-mail: konarkova@jamu.cz
UČO: 5788
Vedoucí oddělení
Komenského nám. 6 662 15 Brno
Studium
HF M-HUDUM HUDMAN (abs.) (ukonč.)
Pracoviště Funkce
Studijní oddělení Referent studijního oddělení
Zahraniční oddělení Vedoucí oddělení

Předmět Kód
EESP_24 HER0024
EESP_25 HER0025
EESP_23 HER0023
EESP_22 HER0022
EESP_21 HER0021
EESP_20 HER0020
EESP_19 HER0019
EESP_16 HER0016
EESP_17 HER0017
EESP_18 HER0018
EESP_14 HER0014
EESP_15 HER0015
EESP_13 HER0013
EESP_12 HER0012
EESP_11 HER0011
EESP_8 HER0008
EESP_9 HER0009
EESP_10 HER0010
EESP_6 HER0006
EESP_7 HER0007
EESP_5 HER0005
EESP_4 HER0004
Interpretační seminář HER0001
EESP_2 HER0002
EESP_3 HER0003