Studijní programy

Programy a specializace podle nové akreditace
Hudební fakulta

Hra na bicí nástroje a jazz
Hra na strunné nástroje

Dirigování, zpěv a operní režie

Historical performance (European Master of Early Music - EMEM)
Hra na dechové nástroje

Hudební produkce
Obory podle staré akreditace
Hudební fakulta

Mezioborové studium mezi HF JAMU a FEKT VUT


Mezioborové studium Audio inženýrství