Studijní programy

Programy a specializace podle nové akreditace
Hudební fakulta

Historická interpretace
Hra na dechové nástroje
Hra na bicí nástroje a jazz
Hra na strunné nástroje
Hudební produkce

Dirigování, zpěv a operní režie

Hra na bicí nástroje a jazz
Hra na strunné nástroje
Hudební produkce
Hra na dechové nástroje
Historical performance (European Master of Early Music - EMEM)

Hudební produkce
Obory podle staré akreditace
Hudební fakulta
Mezioborové studium mezi HF JAMU a FEKT VUT


Mezioborové studium Audio inženýrství