Studijní programy

Programy a specializace podle nové akreditace
Hudební fakulta

Historická interpretace
Hra na varhany a duchovní hudba
Klavírní pedagogika
Hra na strunné nástroje
Hudební produkce
Hra na dechové nástroje
Hra na bicí nástroje a jazz
Multimediální tvorba

Dirigování, zpěv a operní režie

Dirigování orchestru
Operní režie
Zpěv
[ZPEV]
Hra na varhany
Historická interpretace
Hudební produkce
Hra na strunné nástroje
Historical performance (European Master of Early Music - EMEM)
Hra na dechové nástroje
Hra na bicí nástroje a jazz
Multimediální tvorba

Interpretace a teorie interpretace
Kompozice a teorie kompozice
Hudební produkce
Obory podle staré akreditace
Hudební fakulta
Mezioborové studium mezi HF JAMU a FEKT VUT


Mezioborové studium Audio inženýrství