Katedry HF

Katedry Hudební fakulty JAMU

Hudební fakulta JAMU má dohromady dvanáct kateder. Deset kateder je zaměřených na výuku hry na konkrétní hudební nástroje nebo hudební produkci.

Zbylé dvě katedry – katedra cizích jazyků a katedra hudebních a humanitních věd se podílí na teoretické výuce všech studentů v několika oblastech jako jsou cizí jazyky (angličtina, němčina, italština ad.) nebo dějiny hudby, semináře, analýza hudebních děl nebo dějiny umění.