Umělecká tvorba

Umělecká tvorba je neodmyslitelnou částí celého studia, ať už se jedná o ročníkové koncerty, koncerty posluchačů nebo absolventské koncerty bakalářského či magisterského studia. Kromě těchto koncertů studenti mají možnost podílet se na procesu tvorby inscenací v Komorní opeře HF JAMU, studenti dirigování díky spolupráci s Moravskou filharmonií Olomouc absolvují některé koncerty s profesionálním tělesem nebo vznikají také inscenace ve Studio Devítka, kde začínají svou dráhu studenti operní režie, zpěvu nebo hudební produkce.

Hudební fakulta JAMU pořádá v rámci celého roku také několik festivalů jako je Festival bicích nástrojů, Setkávání nové hudby plus, dále Mezinárodní soutěž Leoše Janáčka, Mezinárodní interpretační kurzy nebo symposium hudební produkce ve spolupráci s HAMU a VŠMU.