Přehled kurzů MC

Frekventanti kurzů MC mají právo požádat svého zaměstnavatele o úhradu poplatků za kurzy DVPP.

Základní kurz:

  • Kurz č. 1 – Současné trendy klavírní pedagogiky a hry instruktivní literatury – čtyřsemestrální kurz (poplatek 4500 Kč za semestr zahrnuje hromadné i individuální lekce ), hodinová dotace 200 hodin přímé výuky / čtyři semestry

Následné kurzy:

  • Kurz č. 2 – Stylová klavírní interpretace a moderní teorie klavírní hry – čtyřsemestrální kurz (poplatek 2500 Kč za semestr zahrnuje hromadné lekce, 1 individuální lekce = 250 Kč), hodinová dotace 148 hodin přímé výuky hromadných předmětů a individuální předměty volitelné v rozsahu do 54 hodin za čtyřsemestrální kurz
  • Kurz č. 3 – Praktická aplikace moderních studijních materiálů a učebních pomůcek ve výuce klavírní hry – čtyřsemestrální kurz (poplatek 2500 Kč za semestr zahrnuje hromadné lekce, 1 individuální lekce = 250 Kč), hodinová dotace 140 hodin přímé výuky hromadných předmětů a individuální předměty volitelné v rozsahu do 54 hodin za čtyřsemestrální kurz
  • Kurz č. 4 – Didaktika profesionální přípravy klavíristů do umělecké a pedagogické praxe – čtyřsemestrální kurz (poplatek 2500 Kč za semestr zahrnuje hromadné lekce, 1 individuální lekce = 250 Kč), hodinová dotace 120 hodin přímé hromadné výuky a maximálně 54 hodin individuální výuky
  • Kurz č. 5 – Klub absolventů kurzů MCKlub je určen pro absolventy kurzů MC nebo při přerušení docházky do kurzů MC z důvodu nemoci, mateřství nebo jiných závažných důvodů. Člen Klubu MC má právo výběru čtyř konzultačních dnů za rok podle vlastní volby (za roční poplatek 2000 Kč). Z organizačních důvodů je žádoucí přítomnost člena Klubu MC na dopoledním zahájení kurzů bez toho, aby se mu účast počítala. Jakmile se však zúčastní i odpoledního bloku čtyř hodin přednášek, počítá se tento konzultační den jako jedna ze čtyř účastí. Pokud se po zaslání programu konzultačního dne rozhodne člen klubu navštívit MC, oznámí svou účast předem na adresu mc.jamu@seznam.cz. Člen Klubu si může objednat individuální konzultace v předmětech nabízených v kurzech za poplatek 250 Kč za jednu hodinu. Možnost využití studijních materiálů z knihovny MC je omezena pouze na prezenční výpůjčku v rámci jednoho konzultačního dne.  Hodinová dotace je 35 hodin přímé výuky hromadných předmětů, individuální předměty volitelné v rozsahu do 25 hodin za dvousemestrální kurz

Poradenská činnost MC

Pro pedagogy a studenty, kteří nejsou frekventanty žádného kurzu MC HF JAMU, činí poplatek za individuální lekci 300 Kč.