Mezinárodní konference JAMUsica

Nově koncipovaná Mezinárodní konference HF JAMU „JAMUsica“ navazuje na tradici úspěšných sympózií této instituce „Musica Nova“ a „Musica Antiqua – Musica Nova“, pořádaných v různých obměnách již od roku 2005. Její aktuální podoba reaguje na soudobé trendy ve světě hudebního umění i hudební vědy. Konference se snaží organicky propojit reflexi uvedených oblastí do širokého spektra možných uměleckých či vědeckých přístupů. Vítány jsou proto příspěvky jak muzikologického charakteru, tak i referáty vycházející z reflexe umělecké tvorby („Artistic research“).

Hudební fakulta Janáčkovy akademie múzických umění s finanční podporou

Statutárního města Brna a Nadace Český hudební fond pořádá

MEZINÁRODNÍ KONFERENCI HUDEBNÍ FAKULTY JAMU JAMUsica

8. – 9. listopadu 2023

Hudební fakulta JAMU, Komenského náměstí 6, 662 15 Brno

Hudební fakulta JAMU si Vás dovoluje pozvat na Mezinárodní konferenci s tématem:

Aktuální trendy a výsledky výzkumu v oblasti hudebního umění

Mezinárodní konference HF JAMU si klade za cíl poskytnout širokou platformu pro reflexi aktuálních trendů a výzkumných témat na poli hudebního umění, hudební vědy, hudebního managementu, či hudební pedagogiky a jejich vzájemných přesahů. Setkání se snaží organicky propojit výzkum uvedených oblastí do širokého spektra možných uměleckých či vědeckých přístupů. Vítány jsou proto příspěvky jak teoretického charakteru, tak i referáty odrážející umělecký výzkum (Artistic research).

Akce je otevřena široké odborné a umělecké veřejnosti. Maximální délka předneseného referátu je stanovena na 20 minut. Organizátoři si vyhrazují právo výběru konferenčních příspěvků. Jednacími jazyky jsou: čeština, slovenština, angličtina, němčina, polština. Přihlášky zasílejte laskavě na e-mailovou adresu: kopecka@jamu.cz do 8. října 2023

Přihlášku najdete na tomto odkazu.