Mezinárodní konference JAMUsica

Nově koncipovaná Mezinárodní konference HF JAMU „JAMUsica“ navazuje na tradici úspěšných sympózií této instituce „Musica Nova“ a „Musica Antiqua – Musica Nova“, pořádaných v různých obměnách již od roku 2005. Její aktuální podoba reaguje na soudobé trendy ve světě hudebního umění i hudební vědy. Konference se snaží organicky propojit reflexi uvedených oblastí do širokého spektra možných uměleckých či vědeckých přístupů. Vítány jsou proto příspěvky jak muzikologického charakteru, tak i referáty vycházející z reflexe umělecké tvorby („Artistic research“).

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE HUDEBNÍ FAKULTY JAMU 2021

3. – 4. listopadu 2021

Hudební fakulta JAMU si Vás dovoluje pozvat na Mezinárodní konferenci, věnovanou primárně tematickým okruhům:

Fenomén improvizace – v kontextu interpretace staré hudby, soudobých kompozičních technik, jazzu aj.

Aktuální trendy a výsledky v oblasti uměleckého výzkumu

Mezinárodní konference HF JAMU si klade za cíl poskytnout platformu pro reflexi aktuálních trendů na poli hudebního umění i hudební vědy a jejich vzájemných přesahů. 

Další informace a přihlášku na konferenci naleznete v přiloženém dokumentu

PROGRAM KONFERENCE

Program konference můžete sledovat on-line na příslušných odkazech:

Mezinárodní konference Hudební fakulty JAMU 2021 – 3. listopadu
Time: Nov 3, 2021 10:00 AM Prague Bratislava

Join Zoom Meeting
Meeting ID: 971 3775 9534
Passcode: 203228

Mezinárodní konference Hudební fakulty JAMU 2021 – 4. listopadu
Time: Nov 4, 2021 10:00 AM Prague Bratislava

Join Zoom Meeting
Meeting ID: 915 9339 1202
Passcode: 040155