TVŮRČÍ ČINNOSTI

Tvůrčí činnosti zahrnují na Hudební fakultě celou řadů různorodých aktivit. Umělecká činnost je reprezentována kvantem koncertních vystoupení, akcemi Komorní opery, realizacemi autorských kompozic, renomovanými festivaly typu Mezinárodní hudební festival Setkávání nové hudby plus, či Festivalem bicích nástrojů, ale také Mezinárodní soutěží Leoše Janáčka v Brně, nebo Mezinárodními mistrovskými interpretačními kurzy.

Hudební fakulta zároveň představuje pracoviště vyvíjející excelentní vědeckou a výzkumnou činnost. Značná část publikačních výstupů je vydávána Nakladatelstvím JAMU, pedagogové však nemalou měrou přispívají i do českých a zahraničních odborných časopisů či sborníků, přičemž fakulta vydává i své vlastní odborné internetové periodikum „JAMUsica“, které je cíleno zejména na doktorandské studenty hudebních, muzikologických, či hudebně pedagogických programů v rámci České i Slovenské republiky.

Vědecké a výzkumné aktivity na fakultě jsou podporovány četnými  grantovými projekty, přičemž velký důraz je kladen na odbornou tvůrčí činnost doktorandů, kteří se aktivně zapojují do řešení projektů Studentské grantové soutěže, či participují jako spoluřešitelé na projektech ostatních. Nedílnou součást všech oblastí tvůrčích aktivit pak na fakultě reprezentují konference – Mezinárodní konference HF JAMU „JAMUsica“, Doktorandská konference HF JAMU, či Sympozium Umění Hudba Management.

Stále významnější podíl na uvedených aktivitách má pak nově se rozvíjející oblast uměleckého výzkumu (Artistic research).