Mezinárodní doktorandská konference

Termín: 29. října 2020
Místo konání: Hudební fakulta JAMU Komenského náměstí 6, 662 15 Brno,
učebna č. 205

Hudební fakulta Janáčkovy akademii múzických umění v Brně každoročně pořádá odbornou konferenci pro studenty doktorských studijních programů, zaměřených na teoretickou reflexi i interpretaci hudby a všech příbuzných oborů.

Srdečně jsou zváni jak studenti uměleckých vysokých škol, tak i oborů muzikologie, hudební pedagogika apod. Tematické vymezení je v rámci výše uvedeného vyhlášení volné, smyslem setkání je umožnit všem doktorandům prezentovat svou odbornou či uměleckou činnost.

Rozsah referátů nesmí přesáhnout celkovou délku 20 minut, organizátoři si vyhrazují v případě většího množství přihlášek právo k výběru referátů. Příspěvky přednesené na konferenci mohou autoři po zpracování do podoby odborného textu publikovat ve fakultním internetovém periodiku JAMUsica. Zájemce o účast na konferenci prosíme o vyplnění následujících údajů a zaslání na email kopecka@jamu.cz.

(jméno, příjmení, titul; instituce; kontakt; název příspěvku; stručná anotace (max. 10 řádků); požadavky na techniku)

Přihláška na konferenci

TERMÍN PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY JE DO  10. října 2020