Mezinárodní doktorandská konference

konference, výuka

POZOR VYHLAŠUJEME DALŠÍ ROČNÍK!!!

DOKTORANDSKÉ KONFERENCE HUDEBNÍ FAKULTY

JANÁČKOVY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ

 

Termín: 22. dubna 2021
Místo konání: Hudební fakulta JAMU Komenského náměstí 6, 662 15 Brno,

 
 

Hudební fakulta Janáčkovy akademii múzických umění v Brně pořádá dne 22. dubna 2021 odbornou on-line konferenci pro studenty doktorských studijních programů, zaměřených na teoretickou reflexi i interpretaci hudby a všech příbuzných oborů. Srdečně jsou zváni jak studenti uměleckých vysokých škol, tak i oborů muzikologie, hudební pedagogika apod.

Tematické vymezení je v rámci výše uvedeného vyhlášení volné, smyslem setkání je umožnit všem doktorandům prezentovat svou odbornou či uměleckou činnost.

Rozsah referátů nesmí přesáhnout celkovou délku 20 minut, organizátoři si vyhrazují v případě většího množství přihlášek právo k výběru referátů. Příspěvky přednesené na konferenci mohou autoři po zpracování do podoby odborného textu publikovat ve fakultním internetovém periodiku JAMUsica. Zájemce o účast na konferenci prosíme o vyplnění následujících údajů:

Jméno, příjmení, titul:
Instituce:
Kontakt (e-mail/tel.):
Název příspěvku:
Stručná anotace (max. 10 řádků):

 

Formulář přihlášky na konferenci

TERMÍN PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY JE DO 11. dubna 2021

ADRESA PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY JE kopecka@jamu.cz