O fakultě

Hudební fakulta Janáčkovy akademie múzických umění představuje excelentní vzdělávací instituci v oblasti uměleckého vysokého školství, která odráží svou dlouholetou tradici i nároky kladené dnešní dynamickou dobou. Její vznik je spjat se založením samotné JAMU v roce 1947, kdy byla ustanovena jako jedna ze dvou fakult, a to vedle fakulty divadelní. Přestože od roku 1959 bylo členění JAMU na fakulty zrušeno a k jeho obnovení došlo až v roce 1990, vzešla od počátku až do dnešních dnů z brněnské akademie, resp. její Hudební fakulty celá řada špičkových hudebních umělců světového formátu.

Současná Hudební fakulta však představuje širokou platformu nejen pro hudební vzdělávání, ale stejně tak i tvůrčí uměleckou a vědeckou činnost, včetně aktivit směřujících k širším kulturním a společenským přesahům fakulty v rámci města Brna, regionu, republiky i mezinárodního prostoru. Naznačená internacionalizace řady oblastí akademické činnosti je ostatně jedním z klíčových rysů dnešní Hudební fakulty.

Uchazečům o studium fakulta nabízí výběr ze 44 studijních programů, a to v bakalářském, navazujícím magisterském, tzv. dlouhém magisterském i doktorském stupni. Výuku zajišťují renomovaní pedagogové, kteří jsou zároveň aktivními umělci, muzikology, hudebními manažery, či specialisty v oblastech cizích jazyků, pedagogiky, psychologie apod.

Akademický život na Hudební fakultě je úzce propojený s četnými koncertními aktivitami, festivaly, workshopy, či konferencemi, jako například Mezinárodní soutěží Leoše Janáčka v Brně, Mezinárodními mistrovskými interpretačními kurzy, či Mezinárodním hudebním festivalem Setkáváním nové hudby Plus.

Krásné prostory novorenesanční budovy Hudební fakulty, sídlící na Komenského náměstí 6, tedy v samotném srdci historického centra města Brna, nabízí studentům špičkové nástrojové vybavení a kvalitní zázemí pro umělecký i odborný profesní růst.

Chcete se dozvědět o studiu a akademickém životě na Hudební fakultě JAMU více? Prohlédněte si nejen naše oficiální webové stránky, ale i web pro uchazeče o studium „JAMUj“.