Volba děkana/děkanky HF JAMU pro období 2024-2028

 

 Předseda AS HF JAMU svolává 

ZASEDÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU HF JAMU 

ve čtvrtek 18. dubna 2024 od 16:00 v Komorním sále HF JAMU 

Program: 

VOLBA DĚKANA HF JAMU PRO OBDOBÍ 2024-2028 

V souladu s vyhlášením voleb děkana představí kandidáti na funkci děkana své koncepce a v diskusi zodpoví dotazy položené Akademickým senátem HF JAMU, akademickou obcí HF JAMU a zaměstnanci HF JAMU. Poté proběhne hlasování senátu a vyhlášení výsledku. 

Zasedání je veřejné, akademická obec je srdečně zvána! 

 

PROGRAMY KANDIDÁTŮ

MgA. Michal Indrák, Ph.D.

prof. Barbara Maria Willi, Ph.D., MBA

 

 prof. Jan Jiraský, Ph.D. 

předseda AS HF JAMU