Univerzita třetího věku klepe na dveře!!!

 

Pro zimní semestr začínáme na Hudební fakultě JAMU s kurzy v rámci Univerzity třetího věku:

Nejprve to budou:

Básníci klavíru V – zahájení výuky: 22. 10. 2021. Pro více informací klkněte zde.

Přihlášku je možné podat do 19. 10. 2021 na těchto odkazech:

Skupina č. 1 (13.00–14.30 hod.) – kapacita 25 osob
Skupina č. 2 (15.00–16.30 hod.) – kapacita 25 osob

 

Těšíme se na Vás!