...

Katedra klavírní interpretace informuje…

informace o studiu, přijímací řízení

...

Protikovidová opatření na JAMU od 15. 11. 2021

informace o provozu, informace o studiu

...

Děkanské volno 29. 10. 2021

informace o provozu, informace o studiu

...

Rektorské volno 25. 10. 2021

informace o provozu, informace o studiu

...

JAMU se TESTUJE!!!

informace o provozu, informace o studiu

...

Provoz JAMU vs COVID pro období 1.7. – 30.9. 2021

informace o provozu, informace o studiu