4. ročník 2016, Brno

 

Rok 2016 znamenal pro symposium návrat na domovskou půdu – pořadatelství se ujala opět Hudební fakulta JAMU. Symposium se tentokrát uskutečnilo na půdě HF JAMU a v Divadle na Orlí, kde probíhaly vybrané části symposia.

Novinkou oproti předešlým ročníků bylo zasazení do programů fóra zaměstnavatelů. Cílem fóra bylo vytvoření diskuse nad tématem uplatnění absolventů HF JAMU. Fórum se zaměřilo jak na uplatnění absolventů jednotlivých nástrojů, tak absolventů manažerství.

Nechybělo také odborné fórum, které poprvé bylo zaštítěno hlavním tématem. Tím bylo zastupování umělců. Jako hlavní host tohoto ročníku symposia byla Linda Petříková z IMG Artists v New Yorku. Dalšími hosty byl Tomáš Grohregrin z Pragokoncertu a dále účastníci panelové diskuse. Mezi nimi bzl například Adam Pitrocha ze SONO Centra, Hana Podhorská z Indies Records, Lucie Šnajdrová jako zástupce Filharmonie Brno a Linda Petříková.

Poslední součástí symposia byly prezentace studentů, návštěvy brněnských kulturních institucí a workshopy pro studenty hudebního managementu.

 

Program symposia