Mezioborové studium Audio inženýrství

Vznik mezioborového studia

Zřízení mezioborového studia mezi HF JAMU a FEKT VUT v Brně je jednou z forem udržitelnosti projektu „Rozvoj výzkumného potenciálu JAMU„. Pokračuje tak spolupráce Hudební fakulty JAMU s partnerem projektu, firmou DISK Multimedia s.r.o. a její vývojové divize Audified, která dále přizvala Fakultu elektrotechniky a komunikačních technologií VUT. Kvalita a tradice vzdělávacích institucí a zapojení světově úspěšné firmy z oboru umožnily založit velmi moderně pojatý a současně i zajímavý studijní obor.

Poslání a vize

Mezioborové studium Audio inženýrství je koncipováno jako technicko-umělecký obor, umožňující získat kvalitní vysokoškolské vzdělání pro zvukaře a zvukové techniky. Sestavení studijního plánu na obou fakultách proběhlo po konzultacích a v souladu s požadavky veřejnoprávních médií, divadel, velkých nahrávacích studií a dalších organizací. Absolventům se tak nabízí široká oblast uplatnění. Důležitým přínosem je i prostor pro spolupráci mezi posluchači uměleckých oborů JAMU a mezi studenty mezioborového studia, protože společná praxe  interpretů a zvukařů nabývá stále většího rozsahu a důležitosti.

Organizace a zajištění studia

Zájemci podávají přihlášku na VUT, počet přijímaných uchazečů pro bakalářské studium je 50 ročně. Úspěšní uchazeči pak studují technické předměty na FEKT VUT a umělecké na HF JAMU. Pro zajištění kvalitní výuky má JAMU i VUT vynikající technické zázemí: Obě školy disponují budovami se špičkovým vybavením. Na JAMU je to budova Hudebnědramatické laboratoře – Divadla na Orlí s moderním divadelním sálem a špičkovým nahrávacím studiem, na VUT jsou laboratoře pro výuku hudebních technologií a zpracování signálů včetně bezodrazové komory. Obě budovy byly otevřeny v roce 2012. 

Důležité informace pro zájemce o studium a studenty oboru

Odkazy:

Informace o studijním programu

Kontakty na členy oborové rady:

Celková koncepce oboru: RNDr. Lubor Přikryl, lubor@audified.com

Organizace výuky na HF JAMU: Ing. MgA. Mgr. Dan Dlouhý, Ph.D, dlouhy@jamu.cz

Organizace výuky na FEKT VUT: Ing. Jiří Schimmel, PhD, schimmel@feec.vutbr.cz

Audio Engineering studies at JAMU

The Audio Engineering program is a result of the research project realized by Janacek Academy of Performing Arts in cooperation with Audified, the development unit of DISK Multimedia company and Technical University of Brno, Faculty of Electrical Engineering and Communication Technologies (FEKT VUT). The program is accredited at the Technical University, the artist classes are organized by HF JAMU and the technical classes by FEKT VUT. Both universities offer perfectly equipped laboratories and studios in new buildings.

The Audio Engineering program team is interested to cooperate with institutions offering similar programs and with other subjects worldwide. For such a cooperation, please contact the members of the Program council: 

General cooperation: RNDr. Lubor Přikryl, lubor@audified.com

Cooperation with HF JAMU: Ing. MgA. Mgr. Dan Dlouhý, Ph.D, dlouhy@jamu.cz

Cooperation with FEKT VUT: Ing. Jiří Schimmel, PhD, schimmel@feec.vutbr.cz