Hudební fakulta JAMU  

Akademický kalendář 2015/2016

Akademický kalendář 2016/2017

 
 
Datum vystavení aktuality
Informace
21. 6. 2016 Mimořádný úspěch studenta klarinetové třídy HF JAMU Martina Adámka
8. 6. 2016 Knihovna JAMU žádá čtenáře, aby si prodloužili výpůjčky, které si chtějí ponechat přes letní prázdniny.
29. 4. 2016 Pozvánka na zasedání AS HF JAMU
Zasedání AS HF JAMU v Brně se uskuteční v úterý 3. 5. od 16.00 hod. v pracovně děkana HF JAMU
27. 4. 2016 Děkanem Hudební fakulty JAMU byl pro období 2016 až 2020 zvolen prof. MgA. Jindřich Petráš
8. 4. 2016 Volba kandidáta na funkci děkana HF JAMU se uskuteční 26. 4. 2016 v 16.00 hod. v Aule HF JAMU
 4. 4. 2016 Děkan Hudební fakulty JAMU v Brně vypisuje výběrová řízení na pozice pedagogů.
Více podrobností zde.
 1. 4. 2016

Srdečně vás zveme na mezinárodní konferenci SYMPOSIUM: UMĚNÍ | HUDBA | MANAGEMENT.
Konference se uskuteční 4.- 6. dubna na půdě Hudební fakulty JAMU a Divadla na Orlí. Součástí Symposia je Fórum zaměstnavatelů, které se bude konat 4. dubna na Hudební fakultě JAMU.

 30. 3. 2016

Hudební fakulta srdečně zve na Doktorandskou konferenci, na které nejenom místní doktorandi představí výsledky svých dosavadních výzkumů.

23. 3. 2016 ROZHODNUTÍ REKTORA č. 3/2016 ze dne 24. března 2016 o stanovení výše ubytovacího stipendia pro druhé ubytovací období
22. 3. 2016 Informace o přijetí kandidatury na post děkana HF JAMU v Brně
25. 2. 2016 Pozvánka na veřejnou obhajobu disertačních prací studentů DSP oboru Interpretace a teorie interpretace na HF JAMU
11. 3. 2016 Tajemnice Hudební fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně přijme do pracovního poměru řidiče/údržbáře
 19. 2. 2016 Výzva k volbě děkana 2016
 1. 10. 2015

HF JAMU vyhlašuje 22. ročník Mezinárodní soutěže Leoše Janáčka v Brně 2016 v oborech Tuba a Lesní roh: 17.-22.9.2016

   
 Archív aktualit