Hudební fakulta JAMU  

Akademický kalendář 2016/2017

 
 
Datum vystavení aktuality
Informace
6. 12. 2016 Děkan Hudební fakulty JAMU v Brně vypisuje výběrové řízení na místo pedagoga pro výuku hudebně-teoretických předmětů oboru Dirigování na Katedře kompozice, dirigování a operní režie
25. 11. 2016 Přihlášky do bakalářských oborů pro akademický rok 2017/2018 se podávají do 30. 11. 2016 a jsou platné až po zaslání vytištěného formuláře spolu s povinnými přílohami dle uveřejněných podmínek.
11. 11. 2016 Byl Vyhlášen 23. ročník Mezinárodní soutěže Leoše Janáčka v Brně v oborech klavír a varhany
25. 10. 2016 Knihovna JAMU zve na výstavku hudebnin vydavatelství Českého rozhlasu, která je až do 25. listopadu přístupná v otvírací době (po.-čt. 10-18 hod., pá. 10-16 hod.)
25. 10. 2016 Knihovna JAMU oznamuje, že je zajištěn přístup do českého citačního manažeru  Citace.Pro,  který je určený  pouze pro uživatele z JAMU (do konce roku  jako zkušební) . Online přístup z:  http://www.citacepro.com/ -   pouze přihlášení (studenti: č. průkazu studenta+heslo webmail, pedagogové: uživatelské jméno+ heslo webmail), není třeba registrace.
18. 10. 2016 Knihovna JAMU informuje o zkušebním přístupu do nových databází kolekce Music Online: Opera in Video - http://search.alexanderstreet.com/opivClassical Performance in Video - http://search.alexanderstreet.com/clpv   -  akce trvá do 6.11.2016, přístup  z počítačové sítě JAMU.
21. 9. 2016 Pozvání na zasedání akademického senátu HF JAMU
20. 9. 2016 Děkan Hudební fakulty JAMU v Brně vypisuje výběrová řízení na místa pedagogů
Podrobnosti zde.
9. 9. 2016 Pozvánka na veřejnou obhajobu disertačních prací studentů DSP oboru Interpretace a teorie interpretace na HF JAMU
2. 8. 2016 Prázdninový režim budovy hudební fakulty - léto 2016
1. 8. 2016 Tajemnice Hudební fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně přijme do pracovního poměru ŘIDIČE/ÚDRŽBÁŘE
Podrobnosti zde.
1. 7. 2016

Hudební fakulta vyhlašuje mimořádný termín přijímacího řízení pro bakalářský obor Hra na trubku a Hra na lesní roh.

Talentová zkouška se koná 23. 9. 2016, termín podání přihlášky je do 7. 9. 2016.
Informace o obsahu talentové zkoušky naleznete v odkazuhttp://hf.jamu.cz/studium/studprogramy.html.  
Přihlašujte se elektronicky v odkazu - https://is.jamu.cz/
29. 6. 2016 Program kurzů Univerzity třetího věku pro ak. rok 2016/2017
21. 6. 2016 Mimořádný úspěch studenta klarinetové třídy HF JAMU Martina Adámka
8. 6. 2016 Knihovna JAMU žádá čtenáře, aby si prodloužili výpůjčky, které si chtějí ponechat přes letní prázdniny.
29. 4. 2016 Pozvánka na zasedání AS HF JAMU
Zasedání AS HF JAMU v Brně se uskuteční v úterý 3. 5. od 16.00 hod. v pracovně děkana HF JAMU
27. 4. 2016 Děkanem Hudební fakulty JAMU byl pro období 2016 až 2020 zvolen prof. MgA. Jindřich Petráš
   
Archív aktualit