Hudební fakulta JAMU  

Akademický kalendář 2016/2017

 
 
Datum vystavení aktuality
Informace
8. 3. 2017 Pozvánka na veřejnou obhajobu disertačních prací studentů DSP oboru Interpretace a teorie interpretace na HF JAMU
14. 2. 2017 Děkan Hudební fakulty JAMU v Brně vypisuje výběrové řízeníí na místo pedagoga pro výuku studijního oboru Hra na bicí nástroje.
Podrobnosti zde.
11. 1. 2017 Zahájení jmenovacích a habilitačních řízení na Hudební fakultě JAMU v Brně
 12. 12. 2016

Vánoční koncert Hudební fakulty JAMU se uskuteční ve středu 14. prosince 2016 v 19 hodin v Divadle na Orlí. Všichni jste srdečně zváni.

6. 12. 2016 Děkan Hudební fakulty JAMU v Brně vypisuje výběrové řízení na místo pedagoga pro výuku hudebně-teoretických předmětů oboru Dirigování na Katedře kompozice, dirigování a operní režie
25. 11. 2016 Přihlášky do bakalářských oborů pro akademický rok 2017/2018 se podávají do 30. 11. 2016 a jsou platné až po zaslání vytištěného formuláře spolu s povinnými přílohami dle uveřejněných podmínek.
11. 11. 2016 Byl Vyhlášen 23. ročník Mezinárodní soutěže Leoše Janáčka v Brně v oborech klavír a varhany
25. 10. 2016 Knihovna JAMU zve na výstavku hudebnin vydavatelství Českého rozhlasu, která je až do 25. listopadu přístupná v otvírací době (po.-čt. 10-18 hod., pá. 10-16 hod.)
25. 10. 2016 Knihovna JAMU oznamuje, že je zajištěn přístup do českého citačního manažeru  Citace.Pro,  který je určený  pouze pro uživatele z JAMU (do konce roku  jako zkušební) . Online přístup z:  http://www.citacepro.com/ -   pouze přihlášení (studenti: č. průkazu studenta+heslo webmail, pedagogové: uživatelské jméno+ heslo webmail), není třeba registrace.
18. 10. 2016 Knihovna JAMU informuje o zkušebním přístupu do nových databází kolekce Music Online: Opera in Video - http://search.alexanderstreet.com/opivClassical Performance in Video - http://search.alexanderstreet.com/clpv   -  akce trvá do 6.11.2016, přístup  z počítačové sítě JAMU.