Hudební fakulta JAMU  

Akademický kalendář 2016/2017

 
 
Datum vystavení aktuality
Informace
   
20. 4. 2017 Tajemnice Hudební fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně přijme do pracovního poměru Finančního manažera
13. 4. 2017 Doktorandská konference proběhne na HF JAMU ve čtvrtek 20. 4. od 10.00 hod. na uč. 205
 11. 4. 2017 Koncert posluchačů Hudební fakulty JAMU k 70. výročí JAMU se uskuteční ve středu 19. dubna 2017 v 19:30 hod. v Aule Hudební fakulty. Pokud nebudete moci přijít, můžete si ho naladit na Českém rozhlase Vltava, kde bude živě přenášen.  
10. 4. 2017 Přihlášky ke studiu navazujících magisterských oborů pro akademický rok 2017/2018 se podávají do 15. 4. 2017 a jsou platné až po okamžitém zaslání vytištěného formuláře na studijní oddělení spolu s povinnými přílohami dle uveřejněných podmínek.
31. 3. 2017 Děkan Hudební fakulty JAMU v Brně vypisuje výběrové řízení na místo pedagoga pro výuku předmětů v oblasti jazzové interpretace – trubka.
Podrobnosti zde.
29. 3. 2017 Srdečně Vás zveme na absolventský koncert studenta dirigování Marka Prášila. Pod jeho taktovkou zahraje Filharmonie Brno ve středu 5. 4. 2017 v 19:30 hod. v Besedním domě.
8. 3. 2017 Pozvánka na veřejnou obhajobu disertačních prací studentů DSP oboru Interpretace a teorie interpretace na HF JAMU
14. 2. 2017 Děkan Hudební fakulty JAMU v Brně vypisuje výběrové řízeníí na místo pedagoga pro výuku studijního oboru Hra na bicí nástroje.
Podrobnosti zde.
11. 1. 2017 Zahájení jmenovacích a habilitačních řízení na Hudební fakultě JAMU v Brně
 12. 12. 2016

Vánoční koncert Hudební fakulty JAMU se uskuteční ve středu 14. prosince 2016 v 19 hodin v Divadle na Orlí. Všichni jste srdečně zváni.

6. 12. 2016 Děkan Hudební fakulty JAMU v Brně vypisuje výběrové řízení na místo pedagoga pro výuku hudebně-teoretických předmětů oboru Dirigování na Katedře kompozice, dirigování a operní režie
25. 11. 2016 Přihlášky do bakalářských oborů pro akademický rok 2017/2018 se podávají do 30. 11. 2016 a jsou platné až po zaslání vytištěného formuláře spolu s povinnými přílohami dle uveřejněných podmínek.
11. 11. 2016 Byl Vyhlášen 23. ročník Mezinárodní soutěže Leoše Janáčka v Brně v oborech klavír a varhany
25. 10. 2016 Knihovna JAMU zve na výstavku hudebnin vydavatelství Českého rozhlasu, která je až do 25. listopadu přístupná v otvírací době (po.-čt. 10-18 hod., pá. 10-16 hod.)
25. 10. 2016 Knihovna JAMU oznamuje, že je zajištěn přístup do českého citačního manažeru  Citace.Pro,  který je určený  pouze pro uživatele z JAMU (do konce roku  jako zkušební) . Online přístup z:  http://www.citacepro.com/ -   pouze přihlášení (studenti: č. průkazu studenta+heslo webmail, pedagogové: uživatelské jméno+ heslo webmail), není třeba registrace.
18. 10. 2016 Knihovna JAMU informuje o zkušebním přístupu do nových databází kolekce Music Online: Opera in Video - http://search.alexanderstreet.com/opivClassical Performance in Video - http://search.alexanderstreet.com/clpv   -  akce trvá do 6.11.2016, přístup  z počítačové sítě JAMU.