Hra na klavír

Podmínky pro přijímací řízení

a) Po řádném ukončení bakalářského studia má student právo zúčastnit se přijímacích zkoušek, podmiňujících pokračování v navazujícím magisterském studiu.

b) Program v délce alespoň 60 minut musí obsahovat díla nejméně tří stylových období. Zkušební komise výrazně přihlíží k obtížnosti repertoáru, proto musí být zařazeno dílo vysoké technické, resp. umělecké náročnosti, např.:

 • Bach: Goldbergovské variace
 • Beethoven: Sonáta f moll op.57
 • Schubert: Sonáta D958, D959 nebo D960
 • Schumann: Fantazie C dur nebo Sonáta g moll či fis moll
 • Musorgskij: Obrázky z výstavy
 • Chopin: Sonáta b moll nebo h moll
 • Liszt: Sonáta h moll
 • Brahms: Sonáta f moll nebo fis moll
 • Rachmaninov: Sonáta b moll
 • Skrjabin: Sonáta č.5
 • Prokofjev: Sonáta č.2, 6, 7, nebo 8

c) Zkušební komise může zkouškové vystoupení v případě potřeby krátit nebo určit výběr skladeb. Uchazeči hrají zpaměti a bez repetic.

d) Součástí přijímací zkoušky je zkouška z cizího neslovanského jazyka (A nebo N), jejíž výsledek tvoří 20% z celkového hodnocení. Zkouška
     z cizího jazyka je realizována jako písemný lexikálně-gramatický test na úrovni B 1+ SERR. V rámci testu se ověřuje i znalost odborného
     názvosloví z hudební oblasti.