Hra na klavír a komorní hra

Podmínky pro přijímací řízení – Hra na klavír a komorní hra

 

Přijímací řízení do studijního programu Klavírní interpretace je shodné pro obě spcializace Hra na klavír a klavírní pedagogika i Hra na klavír a
komorní hra.
Student si volí specializaci v průběhu studia.

 

Program talentové zkoušky :

  • jedna Chopinova etuda (mimo op. 10 č. 3 a č. 6, op. 25 č. 7)
  • jedna etuda nebo virtuózní skladba některého z těchto autorů: Chopin, Liszt, Rachmaninov, Skrjabin, Debussy, Smetana
  • preludium a fuga z Bachova Dobře temperovaného klavíru
  • věta sonátové nebo variační formy z období klasicismu (Haydn, Mozart, Beethoven apod.; mohou být hrány též samostatné variace nebo samostatná skladba sonátové formy)
  • reprezentativní skladba z období romantismu nebo první poloviny 20. století

Zkušební komise může zkouškové vystoupení v případě potřeby krátit nebo určit výběr skladeb. Hra zpaměti je podmínkou. Talentové zkoušky jsou veřejné, konají se za přítomnosti publika. Interpretační výkon je bodován jednotlivými členy komise v rozmezí 0-25 bodů. Výsledný bodový průměr tvoří 90% celkového hodnocení přijímací zkoušky.

Součástí přijímací zkoušky je všeobecný vědomostní test, jehož bodový výsledek tvoří 10% celkového hodnocení.