Nový studijní program klavírní interpretace!

Máme dobré zprávy pro uchazeče o studium klavírní interpretace!

Předpokládaný termín udělení akreditace studijního programu klavírní interpretace je červen 2022. 

V tom případě vypsané přijímací řízení bude mít uzávěrku přihlášek do 15. srpna 2022 a termín přijímací zkoušky bude 6. září 2022.

O vypsání přijímacího řízení budete včas informováni.