Mimořádné přijímací řízení do bakalářského studia!

 

Hudební fakulta Janáčkovy akademie múzických umění tímto oznamuje mimořádný termín podání elektronické přihlášky v IS JAMU do bakalářského studijního programu Historická interpretace pro specializaci Historická interpretace – zaměření Historická příčná flétna a Historické housle , a to do 7. 5. 2023. Odkaz na požadavky k přijímacím zkouškám naleznete zde.

Odkaz na podání přihlášky zde. Přijímací zkoušky se budou konat 20. června 2023.

 

Hudební fakulta Janáčkovy akademie múzických umění tímto oznamuje mimořádný termín podání elektronické přihlášky v IS JAMU do bakalářského studijního programu Hra na dechové nástroje pro specializaci Hra na trombon – , a to do 7. 5. 2023. Odkaz na požadavky k přijímacím zkouškám naleznete zde.

Odkaz na podání přihlášky zde. Přijímací zkoušky se budou konat 21. června 2023.