Hudební fakulta JAMU vyhlašuje mimořádné přijímací řízení ve studijním programu Kompozice, specializace Kompozice!

 

Hudební fakulta JAMU vyhlašuje mimořádné přijímací řízení ve studijním programu Kompozice, specializace Kompozice, pětileté magisterské studium.

Elektronickou přihlášku je možné založit od 11. 8. do 25. 8.2020 – https://is.jamu.cz/prihlaska/.

 

Přijímací podmínky zkoušek:

Specializace Kompozice

  1. Předložit partitury několika odlišných kompozic pro různá instrumentální, vokální nebo smíšená obsazení (výsledek této části zkoušky tvoří 50% celkového hodnocení).
  2. Znalost hudebně teoretických disciplín a instrumentace na úrovni absolventa středoškolského studia kompozice včetně schopnosti vytvořit bez přípravy krátké studie, týkající se soudobé organizace tónových výšek, rytmu apod. (výsledek tvoří 30% hodnocení).
  3. Schopnost hry na klavír na úrovni absolventa ZUŠ (výsledek tvoří 10% hodnocení).
  4. Součástí zkoušky je i písemný test všeobecných kulturních znalostí (výsledek tvoří 10% hodnocení) a pohovor s uchazečem, v němž se zkoumá jeho zájem o zvolený obor.

 

Přijímací zkoušky se budou konat 7. 9. 2020.