Proděkani

Proděkani

doc. MgA. Jana Goliášová
Proděkanka pro věci studijní
tel: 54259 1602
e-mail: goliasova@jamu.cz
UČO: 5289
Proděkanka pro věci studijní
Komenského nám. 6, Brno 662 15
2NP dveře 105
Členství v akademických orgánech Funkce
Kolegium děkana HF člen
Rada pro vnitřní hodnocení člen
Prezídium Mezinárodní soutěže Leoše Janáčka v Brně člen
Umělecká rada HF člen
Pracoviště Funkce
Hudební fakulta Proděkanka pro věci studijní
Katedra dechových nástrojů Docentka

Název díla
Koncert laureátů soutěží 2015/2016 26.10.2016 , klavírní spolupráce
Koncert posluchačů 8.12.2016 , klavírní spolupráce
Absolventský koncert (bakalářské studium) 13.12.2016 , klavírní spolupráce
Absolventský koncert (bakalářské studium) 23.1.2017 , klavírní spolupráce
Koncert posluchačů 31.1.2017 , klavírní spolupráce
Koncert posluchačů 16.3.2017 , klavírní spolupráce
Koncert posluchačů 21.3.2017 , klavírní spolupráce
Absolventský koncert (magisterské studium) 5.5.2017 , klavírní spolupráce
Absolventský koncert (bakalářské studium) 9.5.2017 , klavírní spolupráce
Koncert posluchačů 30.5.2017 , klavírní spolupráce
Absolventský koncert (magisterské studium) 12.12.2017 , klavírní spolupráce
Absolventský koncert (magisterské studium) 30.1.2018 , klavírní spolupráce
Koncert posluchačů 6.2.2018 , klavírní spolupráce
Absolventský koncert (bakalářské studium) 19.2.2018 , klavírní spolupráce
Absolventský koncert (bakalářské studium) 22.2.2018 , klavírní spolupráce
Absolventský koncert (magisterské studium) 21.3.2018 , klavírní spolupráce
Absolventský koncert (magisterské studium) 13.4.2018 , klavírní spolupráce
Koncert posluchačů 16.4.2018 , klavírní spolupráce
Koncert komorních souborů 24.4.2018 , klavírní spolupráce
Absolventský koncert (bakalářské studium) 7.5.2018 , klavírní spolupráce
Koncert posluchačů 21.5.2018 , klavírní spolupráce
Koncert laureátů soutěží 2017/2018 25.10.2018 , klavírní spolupráce
Absolventský koncert (magisterské studium) 14.1.2019 , klavírní spolupráce
Koncert posluchačů 22.1.2019 , klavírní spolupráce
Absolventský koncert (bakalářské studium) 15.2.2019 , klavírní spolupráce
Koncert posluchačů 21.2.2019 , klavírní spolupráce
Koncert posluchačů 15.1.2019 , klavírní spolupráce
Absolventský koncert (bakalářské studium) 4.3.2019 , klavírní spolupráce
Absolventský koncert (bakalářské studium) 6.3.2019 , klavírní spolupráce
Koncert laureátů soutěží 2018/2019 5.11.2019 , klavírní spolupráce
Koncert posluchačů 6.1.2020 , klavírní spolupráce
Koncert posluchačů Katedry dechových nástrojů 9.1.2020 , klavírní spolupráce
Koncert posluchačů 27.1.2020 , klavírní spolupráce
Koncert posluchačů 4.3.2020 , klavírní spolupráce

PhDr. Petr Lyko , Ph.D. et Ph.D.
Proděkan pro vědu, výzkum a dislokace
tel: 54259 1632
e-mail: lyko@jamu.cz
UČO: 5794
Proděkan pro vědu, výzkum a dislokace
Komenského nám. 6, Brno 662 15
2NP dveře 105
Členství v akademických orgánech Funkce
Komise projektů FRVČ Předseda
Ediční komise HF člen
Kolegium děkana HF člen
Ediční rada JAMU člen
Knihovní rada člen
Pracoviště Funkce
Hudební fakulta Proděkan pro vědu, výzkum a dislokace
Katedra hudebních a humanitních věd Odborný asistent

Předmět Kód
E-learning DFE001z

prof. MgA. Jindřich Petráš
Profesor
tel: 54259 1620
e-mail: petras@jamu.cz
UČO: 5353
Profesor
Komenského nám. 6, Brno 662 15
2NP dveře 105