Dirigování sboru

Co nabízí studijní specializace Dirigování sboru

Studijní specializace dirigování sboru se vyučuje na multioborové katedře, což umožňuje nejrůznější vzájemnou spolupráci skladatelů s multimediálními tvůrci, dirigenty, sbormistry, operními režiséry a audio inženýry. Tým špičkových odborníků s dlouholetou praxí zajišťuje studium, na jehož konci by měl být posluchač vyhledávaným odborníkem v nejrůznějších oblastech v oblasti vokální hudby. 

Jaké dovednosti absolvent Dirigování sboru získá? 

Měl by být schopen nastudovat a provádět díla určená pro různé druhy sborů (od dětských přes mládežnické, ženské, mužské a smíšené), a to s vlastním uměleckým názorem vyprofilovaným znalostí specifik různých stylových období. 

Jakým způsobem se Dirigování sboru vyučuje? 

Na rozdíl od řady vysokých škol se vyučuje specializace Dirigování sborusamostatně, tedy nikoliv společně s Dirigováním orchestru, kvůli možnosti co nejhlubšího vhledu do jednotlivých problematik. Posluchači se tak mohou posluchači naplno věnovat práci se cvičným sborem a dalšími soubory, navštěvovat předměty zaměřené na daný obor, a díky tomu obsáhnout větší množství sborového repertoáru. Zároveň však mají možnost až dva roky studovat i obor „sousední“.

Jak dlouho se Dirigování sboru na JAMU studuje? 

Jde o pětileté magisterské studium. Pokud se o studium zajímají i absolventi bakalářských studijních programů z jiných škol, mohou se přihlásit k přijímacím zkouškám, absolvovat  rozdílové zkoušky a po jejich úspěšném složení následně postoupit rovnou do čtvrtého ročníku JAMU.

 

Na co se při výuce klade důraz? 

Na praktické ověření nabytých vědomostí - důraz je kladen na praktické ověření nabytých vědomostí. Díky spolupráci s Národním divadlem Brno se studenti možnost podílet na přípravě operních a baletních inscenací. V průběhu akademického roku absolvují několik frekvencí se cvičným orchestrem, řadu zkoušek se cvičným sborem a ročníkový koncert s profesionálním orchestrem. Dále se studenti v rámci studia mohou stát i vedoucími hudebních projektů Komorní opery JAMU či Studia Devítka. Hudební fakulta JAMU respektuje individualitu každého studenta a jeho osobní preference, proto nabízí velké množství předmětů osobní specializace pro interpretaci staré hudby, muzikálu, nové hudby, oratorií a kantát a dalších.

 

Co mohou studenti při výuce používat? 

JAMU v rámci své výuky nabízí práci se špičkovým nejmodernějším vybavením, které je vhodné jak pro názornou výuku, tak pro experimentování, včetně školního divadla a vlastních nahrávacích studií.

 

A co dalšího se mohou ještě na JAMU naučit?

 Součástí výuky jsou i základy marketingu, práva, ekonomiky i psychologie. Na zkušenou mohou zavítat ale i do zahraničních partnerských škol.

 

Čím absolventi programu Dirigování sboru na brněnské JAMU po ukončení studia budou?

 

  • dirigenti komorního, symfonického, divadelního orchestru, nebo jiného nástrojového uskupení,
  • hudební režiséři při záznamu hudby v rozhlasu, televizi, na CD atd.,
  • umělečtí šéfové hudebních divadel, orchestrů a sborů,
  • hudební manažeři (organizace hudebních festivalů, agentážní činnost apod.),
  • pracovníci v médiích (hudební redakce),
  • hudební dramaturgové divadel všech typů a kulturních institucí, uměleckých souborů, uměleckých agentur, festivalů atd.
  • pedagogové na všech stupních hudebního vzdělávání (ZUŠ, konzervatoř, vysoká škola) v rámci nejrůznějších předmětů (kompozice, teorie kompozice, hudební nauka, dějiny hudby atd.).

 

Další informace naleznete na webu HF JAMU na profilu Katedry kompozice, dirigování a operní režie.
Specifikace oboru
Kód DIRSBOR
Typ Magisterský prezenční se specializací
Titul MgA.
Doba studia 5 Roky
Obor zajišťuje Hudební fakulta
Akreditace
M0215A310003 Opdir:M5 Dirigování, zpěv a operní režie
Akreditováno do 14. 02. 2030