MgA. BcA. et BcA. Martin Hroch , Ph.D., MBA
Vedoucí katedry
tel: 54259 1649
e-mail: 15546@post.jamu.cz
UČO: 15546
Vedoucí katedry
Komenského nám. 6 662 15 Brno
Členství v akademických orgánech Funkce
Akademický senát JAMU Předseda
Akademický senát HF člen
Ediční komise HF člen
Prezídium Mezinárodní soutěže Leoše Janáčka v Brně člen
Studium
HF D-HUDUM TEORINT kombin. (abs.) (ukonč.)
HF B-HUDUM KLAVIR (abs.) (ukonč.)
HF B-HUDUM KLAVPE kombin. (abs.) (ukonč.)
HF C-CV KLAVPE celoživ. (ukonč.)
HF B-HUDUM CEMBALO (abs.) (ukonč.)
HF N-HUDUM CEMBALO (abs.) (ukonč.)
Pracoviště Funkce
Katedra varhanní a historické interpretace Vedoucí katedry

Předmět Kód
Hra na cembalo a historické klávesové nástroje III H82040l
Hra na cembalo a historické klávesové nástroje II H82043l
Cembalo pro necembalisty H85044l
Hra na cembalo a historické klávesové nástroje II H82038l
Specializovaný generálbas II H82029l
Dějiny a literatura nástroje II H82030Al
Specializovaný generálbas I H80027l
Dějiny a literatura nástroje I H80028Al
Hra na cembalo a historické klávesové nástroje I H80039l
Hra na cembalo a historické klávesové nástroje I H80016l
Basso continuo na klávesový nástroj H80017Al
Basso continuo na klávesový nástroj H80017l
Interpretační seminář H60165l
Barokní/klasicistní komorní hra H75012l
Interpretace staré hudby I H60157l
Interpretace staré hudby I H60155l
Hra na cembalo II H60087l
Hra na cembalo I H60086l
Komorní hra a b. c. III abs. projekt H50791l
Interpretation of Early Music I HF0119l
Chamber Music I HF0121l
Komorní hra a b. c. I H50789l
Komorní hra a b. c. II H50790l
Studium repertoáru s cembalem HDH020l
Historická improvizace HDH019l
Kontrapunkt HDH018l
Historické ladění HDH017l
Barokní a klasicistní komorní hra II HDH016l
Self-management kurs I HDH011l
Basso continuo I HDH013l
Basso continuo II HDH014l
Barokní a klasicistní komorní hra I HDH015l
Dějiny a literatura oboru I HDH009l
Dějiny a literatura oboru II HDH010l
Interpretační seminář HDH005l
Interpretace staré hudby II HDH008l
Interpretace staré hudby I HDH007l
Interpretační seminář HDH006l
Hlavní obor II HDH004l
Hlavní obor I HDH003l

Předmět Kód
Cembalo pro necembalisty H85044z
Historická metodika II H85039Az
Hra na cembalo a historické klávesové nástroje II H82043z
Hra na cembalo a historické klávesové nástroje III H82040z
Dějiny a literatura nástroje II H82030Az
Hra na cembalo a historické klávesové nástroje II H82038z
Specializovaný generálbas II H82029z
Historická metodika I H82025Az
Hra na cembalo a historické klávesové nástroje I H80039z
Dějiny a literatura nástroje I H80028Az
Basso continuo na klávesový nástroj H80017z
Specializovaný generálbas I H80027z
Basso continuo na klávesový nástroj H80017Az
Hra na cembalo a historické klávesové nástroje I H80016z
Barokní/klasicistní komorní hra H75012z
Interpretační seminář H60165z
Interpretace staré hudby I H60157z
Interpretace staré hudby I H60155z
Hra na cembalo II H60087z
Hra na cembalo I H60086z
Komorní hra a b. c. III abs. projekt H50791z
Komorní hra a b. c. II H50790z
Komorní hra a b. c. I H50789z
Interpretation of Early Music I HF0119z
Chamber Music I HF0121z
Kontrapunkt HDH018z
Historická improvizace HDH019z
Studium repertoáru s cembalem HDH020z
Historické ladění HDH017z
Basso continuo II HDH014z
Barokní a klasicistní komorní hra I HDH015z
Barokní a klasicistní komorní hra II HDH016z
Basso continuo I HDH013z
Self-management kurs I HDH011z
Self-management kurs II HDH012z
Dějiny a literatura oboru II HDH010z
Dějiny a literatura oboru I HDH009z
Interpretace staré hudby II HDH008z
Interpretační seminář HDH006z
Interpretace staré hudby I HDH007z
Hlavní obor I HDH003z
Hlavní obor II HDH004z
Interpretační seminář HDH005z