Programy a specializace podle nové akreditace
Hudební fakulta

Historická interpretace
Hra na dechové nástroje
Hudební produkce
Hra na strunné nástroje
Hra na bicí nástroje a jazz

Dirigování, zpěv a operní režie

Historická interpretace
Hudební produkce
Hra na strunné nástroje
Hra na bicí nástroje a jazz
Historical performance (European Master of Early Music - EMEM)
Hra na dechové nástroje

Hudební produkce
Obory podle staré akreditace
Hudební fakulta