doc. MgA. Jaroslav Šťastný , Ph.D.
Docent
tel: 54259 1614
e-mail: graham@jamu.cz
UČO: 5173
Docent
Komenského nám. 6, Brno 662 15
2NP dveře 116/3
Členství v akademických orgánech Funkce
Oborová rada Kompozice a teorie kompozice HF člen
Studium
HF M-HUDUM KOMPOZ (abs.) (ukonč.)
HF D-HUDUM TEORHUD kombin. (abs.) (ukonč.)
Pracoviště Funkce
Katedra kompozice a multimediální tvorby Docent

Název Typ Rok
ŠŤASTNÝ, Jaroslav. Selected Letters of John Cage. Praha: Volvox Globator, 2018. 652 s. Mimo edice. ISBN 978-80-7511-447-1. Editorství odborné knihy 2018
ŠŤASTNÝ, Jaroslav. Josef Berg a jeho Snění. Brno: JAMU, 2018. 472 s. ISBN 978-80-7460-140-8. Odborná kniha 2018
ŠŤASTNÝ, Jaroslav a Jan VIČAR. Skladatel v současném světě. In Vičar, Jan. Generace? Česká skladatelská generace sedmdesátých let 20. století v odstupu čtyř desetiletí. Praha: NAMU, 2017. s. 263-266. ISBN 978-80-7331-461-3. Kapitola resp. kapitoly v odborné knize 2017
ŠŤASTNÝ, Jaroslav. Cage, Cunningham and Rauschenberg in Pragua and ostrava (1964). 2012. Účelové publikace 2012
ŠŤASTNÝ, Jaroslav. Diabolus in musica Bohemica et Slovaka. The Reception of John Cage's music in the Cyech lands and Slovakia. Czech music. 2012, č. 0100, 18 s. ISSN 1211-0264. Článek v odborném periodiku 2012
ŠŤASTNÝ, Jaroslav. John Cage - Usměvavý Frankenstein? 3. část. 2012. Účelové publikace 2012
ŠŤASTNÝ, Jaroslav. Ven z každé klece...! Ateliér. Čtrnáctideník současného výtvarného umění. 2012, č. 25, 2 s. ISSN 1210-5236. Článek v odborném periodiku 2012
ŠŤASTNÝ, Jaroslav. John Cage - Usměvavý Frankenstein (část II). Živá hudba, časopis pro studium hudby a tance. 2011, roč. 2, č. 2, 12 s. ISSN 0514-7735. Článek v odborném periodiku 2011
ŠŤASTNÝ, Jaroslav. John Cage - Usměvavý Frankenstein (část I). Živá hudba, časopis pro studium hudby a tance. 2010, roč. 1, č. 1, 36 s. ISSN 0514-7735. Článek v odborném periodiku 2010
ŠŤASTNÝ, Jaroslav. Lotz Trio. HIS VOICE. 2010, roč. 2010, č. 5, 11 s. ISSN 1213-2438. Článek v odborném periodiku 2010
ŠŤASTNÝ, Jaroslav. Silence. In Silence. Praha: Tranzit, Praha, 2010. 280 s. ISBN 978-80-87259-07-8. Odborná kniha 2010
ŠŤASTNÝ, Jaroslav. Amelia Cuni a Werner Durand. HIS VOICE. 2010, roč. 2010, č. 2, 4 s. ISSN 1213-2438. Článek v odborném periodiku 2010
ŠŤASTNÝ, Jaroslav. Albert Breier. 2009. Účelové publikace 2009
ŠŤASTNÝ, Jaroslav. Contempuls. 2009. Účelové publikace 2009
ŠŤASTNÝ, Jaroslav. Ernstalbrecht Stiebler. 2009. Účelové publikace 2009
ŠŤASTNÝ, Jaroslav. Myšlenky po Expozici. 2008. Účelové publikace 2008
ŠŤASTNÝ, Jaroslav. Patrick Morris. 2008. Účelové publikace 2008
ŠŤASTNÝ, Jaroslav. Annette Krebs. HIS VOICE. 2007, roč. 2007, č. 1, s. 38-39. ISSN 1213-2438. Článek v odborném periodiku 2007
ŠŤASTNÝ, Jaroslav. Daan Vandewalle. HIS VOICE. 2007, roč. 2007, č. 1, s. 28-29. ISSN 1213-2438. Článek v odborném periodiku 2007
ŠŤASTNÝ, Jaroslav. Das Zuhören neu lehren. Das Salonorchester Požoň Sentimentál. MusikTexte 114. 2007, roč. 2007, č. 1, s. 3-3. ISSN 0178-8884. Článek v odborném periodiku 2007
ŠŤASTNÝ, Jaroslav. Festival nové hudby Ostravské dny 2007. 2007. Účelové publikace 2007
ŠŤASTNÝ, Jaroslav. Nová hudba v klimakteriu. 2007. Účelové publikace 2007
ŠŤASTNÝ, Jaroslav. Schneller, weiter, höher. Daniel Matejs Musik auf CD. MusikTexte 114. 2007, roč. 2007, č. 1, s. 57. ISSN 0178-8884. Článek v odborném periodiku 2007
ŠŤASTNÝ, Jaroslav. Slovakia on My Mind. Neue Musik in der Slowakei. MusikTexte 114. 2007, roč. 2007, č. 1, s. 45-54. ISSN 0178-8884. Článek v odborném periodiku 2007
ŠŤASTNÝ, Jaroslav. Listy z Knihy života. 2006. Účelové publikace 2006
ŠŤASTNÝ, Jaroslav. Morton Feldman. HIS VOICE. 2006, roč. 2006, č. 1, s. 20-23. ISSN 1213-2438. Článek v odborném periodiku 2006
ŠŤASTNÝ, Jaroslav. Nora Skuta. HIS VOICE. 2006, roč. 2006, č. 1, s. 28. ISSN 1213-2438. Článek v odborném periodiku 2006
ŠŤASTNÝ, Jaroslav. Stylem dneška je fašírka. 2006. Účelové publikace 2006
ŠŤASTNÝ, Jaroslav. James Tenney. HIS VOICE. 2006, roč. 2006, č. 1, s. 46. ISSN 1213-2438. Článek v odborném periodiku 2006
ŠŤASTNÝ, Jaroslav. Ilya Monosov. HIS VOICE. 2006, roč. 2006, č. 1, s. 54. ISSN 1213-2438. Článek v odborném periodiku 2006
ŠŤASTNÝ, Jaroslav. Giacinto Scelsi. HIS VOICE. 2006, roč. 2006, č. 1, s. 20-23. ISSN 1213-2438. Článek v odborném periodiku 2006
ŠŤASTNÝ, Jaroslav. Hauke Harder. HIS VOICE. 2006, roč. 2006, č. 1, s. 28-29. ISSN 1213-2438. Článek v odborném periodiku 2006
ŠŤASTNÝ, Jaroslav. Hudba ve službách svobody. A moci. 2006. Účelové publikace 2006
ŠŤASTNÝ, Jaroslav. Erik Satie. HIS VOICE. 2006, roč. 2006, č. 1, s. 20-23. ISSN 1213-2438. Článek v odborném periodiku 2006
ŠŤASTNÝ, Jaroslav. Cageovo ticho. 2006. Účelové publikace 2006
ŠŤASTNÝ, Jaroslav. Dieter Schnebel. HIS VOICE. 2006, roč. 2006, č. 1, s. 30. ISSN 1213-2438. Článek v odborném periodiku 2006
ŠŤASTNÝ, Jaroslav. ?Recherche? znamená hledání aneb O důležitosti interpretace. HIS VOICE. 2005, roč. 2005, č. 1, s. 13-15. ISSN 1213-2438. Článek v odborném periodiku 2005
ŠŤASTNÝ, Jaroslav. Dinosauři jsou moji bratři. HIS VOICE. 2005, roč. 2005, č. 1, s. 11-12. ISSN 1213-2438. Článek v odborném periodiku 2005
ŠŤASTNÝ, Jaroslav. Pavel Novák-Zemek. HIS VOICE. 2005, roč. 2005, č. 1, s. 10-11. ISSN 1213-2438. Článek v odborném periodiku 2005
ŠŤASTNÝ, Jaroslav. Alois Piňos: muž který sázel stromy. 2005. Účelové publikace 2005
ŠŤASTNÝ, Jaroslav. Transference. HIS VOICE. 2004, roč. 2004, č. 1, s. 8-10. ISSN 1213-2438. Článek v odborném periodiku 2004
ŠŤASTNÝ, Jaroslav. Náhoda, princip, systém, řád. In Náhoda, princip, systém, řád. Brno: JAMU Brno, 2004. 222 s. ISBN 80-85429-40-3. Odborná kniha 2004
ŠŤASTNÝ, Jaroslav. "Neue Musik" als Volks Musik der Zukunft? MusikTexte 114. 2003, roč. 2003, č. 1, s. 72-74. ISSN 0178-8884. Článek v odborném periodiku 2003
ŠŤASTNÝ, Jaroslav. Horaciu Radulescu a Catherine Marie Tunnell. HIS VOICE. 2003, roč. 2003, č. 1, s. 26. ISSN 1213-2438. Článek v odborném periodiku 2003
ŠŤASTNÝ, Jaroslav. Dva pohledy. HIS VOICE. 2003, roč. 2003, č. 1, s. 23. ISSN 1213-2438. Článek v odborném periodiku 2003
ŠŤASTNÝ, Jaroslav, Arnošt PARSCH a Alois PIŇOS. Transference hudebních elementů v kompozicích současných skladatelů. In Transference hudebních elementů v kompozicích současných skladatelů. Brno: JAMU Brno, 2003. 149 s. ISBN 80-85429-92-6. Odborná kniha 2003
ŠŤASTNÝ, Jaroslav. John Cage. HIS VOICE. 2002, roč. 2002, č. 1, s. 9-13. ISSN 1213-2438. Článek v odborném periodiku 2002
ŠŤASTNÝ, Jaroslav. Josef Berg. Czech music. 2002, roč. 2002, č. 1, s. 8-11. ISSN 1211-0264. Článek v odborném periodiku 2002
ŠŤASTNÝ, Jaroslav. Josef Berg a brněnský genius loci. HIS VOICE. 2002, roč. 2002, č. 1, s. 13-14. ISSN 1213-2438. Článek v odborném periodiku 2002
ŠŤASTNÝ, Jaroslav. Josef Berg a jeho Snění. In Josef Berg a jeho Snění. Brno: JAMU Brno, 2002. 454 s. ISBN 80-85429-67-5. Odborná kniha 2002
ŠŤASTNÝ, Jaroslav. Musica Nova IV - V. In Musica Nova IV - V. JAMU - Brno: JAMU - Brno, 2002. 283 s. Acta musicologica et theatrologica. ISBN 80-854229-76-4. Odborná kniha 2002
ŠŤASTNÝ, Jaroslav. Musica Nova V. 2002. Uspořádání konference 2002
ŠŤASTNÝ, Jaroslav. Otázky tvůrčího myšlení u skladatelů Aloise Piňose a Romana Bergera. In Otázky tvůrčího myšlení u skladatelů Aloise Piňose a Romana Bergera. Brno: JAMU Brno, 2000. 290 s. ISBN 80-85429-46-2. Odborná kniha 2000
ŠŤASTNÝ, Jaroslav. Některé paralely mezi hudebním a literárním projevem skladatelů. In Sborník z mezinárodní konference MUSICA NOVA I. Brno: Hudební fakulta JAMU, 1996. s. 39;42. ISBN 80-85429-41-1. Kapitola resp. kapitoly v odborné knize 1996

Životopis

doc.Jaroslav Šťastný, PhD.
  • působí na JAMU od roku 1999. Svoje skladby uvádí pod pseudonymem Peter Graham. V kontextu české hudby představuje spíše neakademický typ se zájmem o nekonvenční přístupy ke kompozici. V 70. letech byl jedním z nemnoha českých skladatelů vytvářejících grafické partitury a konceptuální skladby. V letech 1993-2009 byl dramaturgem brněnského festivalu Expozice nové hudby. Je též autorem řady článků a odborných publikací. Napsal mj. knihu věnovanou tvorbě brněnského skladatele Josefa Berga (Josef Berg a jeho Snění, JAMU, Brno 2002). Od roku 2006 je členem týmu zpracovávajícího Janáčkovo hudebně-teoretické dílo a nápěvky mluvy. V letech 1993-2009 byl dramaturgem festivalu Expozice nové hudby. Řídil tým překladatelů českého vydání Cageovy knihy Silence (Tranzit, Praha 2010). O Johnu Cageovi publikoval také řadu studií a o jeho návštěvě Československa v roce 1964 referoval na festivalu Beyond Cage (New York, 2012).
    Jeho skladby hráli např. Arditti Quartet, ensemble recherche, English Chamber Orchestra, Kammersveit Reykjavíkur, Ostravská banda s dirigenty Peterem Rundelem a Rolandem Kluttigem, flétnistka Áshildur Haraldsdóttir, pianisté Jonathan Powell a Daan Vandewalle atp. Jako klavírista-improvizátor vystupuje v duu Palagrachio (s Ivanem Palackým – amplifikovaný pletací stroj a home made electronics), s Prague Improvising Orchestra, Didrik Ingvaldsen Orchestra, Divergent Connections Orchestra, freejazzovým seskupením Next Phase a vede vlastní Peter Graham Trio. Poměrně obsáhlá je i jeho činnost literární a výtvarná.

10. 5. 2016