Hudební fakulta JAMU - Mezinárodní soutěž Leoše Janáčka v Brně - 26. ročník Mezinárodní soutěže Leoše Janáčka v Brně

26. ročník Mezinárodní soutěže Leoše Janáčka v Brně  

Kontaktní e-mail: msljjamucz 

Soutěžní podmínky a repertoár soutěže 2020

 

HOUSLE

Porota pro obor housle:

Bartosz Bryła (Polsko) – předseda poroty

 

SMYČCOVÉ KVARTETO

Porota pro obor smyčcové kvarteto:

Adolf Sýkora (Česká republika) – předseda poroty