Zasedání AS JAMU k volbě rektora

Dne 9. prosince 2021 v 10.00 proběhne zasedání Akademického senátu JAMU k volbě rektora JAMU.

Volba se uskuteční v Aule Hudební fakulty JAMU, avšak vzhledem k epidemické situaci bude pro akademickou obec a pro veřejnost zprostředkována pouze on-line formou na YouTube kanále JAMU, kde bude možné klást dotazy na kandidáty v chatu.
Přenos bude také vysílán v budovách obou fakult, na Divadelní fakultě v místnosti č. 104 a na Hudební fakultě v místnosti č. 205, a to od 10 hodin. 

Koncepce a životopisy kandidátů naleznete zde.