Zasedání AS – HF – JAMU

 

ZASEDÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU HF JAMU

se koná v úterý 19. října od 12 hod. prezenčně v koncertním sále HF JAMU s možností distanční účasti na následující adrese 

PROGRAM:

  • Strategický záměr HF JAMU pro rok 2021 a plán jeho realizace
  • Výroční zpráva HF za rok 2020
  • Akreditační spis Hra na varhany a duchovní hudba
  • Akreditační spis DSP Interpretace a teorie interpretace
  • Různé

Podklady pro jednání jsou veřejnosti k dispozici u předsedy AS HF JAMU.

 

Akademická obec je srdečně zvána!

 

 

prof. Jan Jiraský, Ph.D.
předseda AS HF JAMU