Zasedání AS HF JAMU

 

 ZASEDÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU HF JAMU 

se koná v pátek 12. dubna 2024 v 11:30, v učebně č. 06 HF JAMU 

Program: 

1) Příprava volebního zasedání 18. 4. 2024 

Toto zasedání svolávám na žádost třetiny členů senátu a se zkrácením lhůt, v souladu s články 21 a 17 Jednacího řádu AS HF JAMU. 

 

 prof. Jan Jiraský, Ph.D. 

předseda AS HF JAMU