ZASEDÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU HF JAMU


se koná ve čtvrtek 26. května 2022 od 9 hod. prezenčně v učebně 114 HF JAMU s možností distanční účasti na následující adrese

PROGRAM:

  1. Rozpočet HF JAMU pro rok 2022
  2. Výroční zpráva o činnosti HF JAMU za rok 2021
  3. Vyjádření AS k záměru děkanky jmenovat proděkana pro mezinárodní vztahy
  4. Různé

Podklady k zasedání v ISu, případně též k nahlédnutí u předsedy senátu.

 

Akademická obec je srdečně zvána!

 

 

prof. Jan Jiraský, Ph.D.
předseda AS HF JAMU