Zasedání Akademického senátu HF JAMU

 

 ZASEDÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU HF JAMU 

se koná ve čtvrtek 13. června 2024 ve 13:30 v učebně č. 114 HF JAMU 

 

Zasedání je veřejné a akademická obec je srdečně zvána. 

Program: 

1) Rozdělení finančních prostředků HF JAMU na rok 2024 

2) Plán realizace Strategického záměru HF JAMU 2024 

3) Novela Volebního řádu AS HF JAMU 

4) Novela Jednacího řádu AS HF JAMU 

5) Vyhláška o přijímacím řízení profesně zaměřeného bakalářského SP Pedagogika klavírní hry 

6) Různé 

 

 

prof. Jan Jiraský, Ph.D. 

předseda AS HF JAMU