Zasedání Akademického senátu HF JAMU

 Předseda AS HF JAMU svolává 

ZASEDÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU HF JAMU 

na pondělí 5. února 2024 od 9:30 v místnosti č. 112 Hudební fakulty 

PROGRAM: 

1) Schvalování návrhu děkanky na doplnění Disciplinární komise HF 

2) Doplnění legislativy k pracovnímu uplatnění absolventů HF JAMU 

3) Stanovení postupu přijímání návrhu na jmenování děkana (čl. 31 JŘ) 

4) Různé 

Zasedání je veřejné, akademická obec je srdečně zvána! 

 

 prof. Jan Jiraský, Ph.D. 

předseda AS HF JAMU