ZASEDÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU HF JAMU 20/06/2022

se koná v pondělí 20. června 2022 v 9:00 v učebně č. 114 HF JAMU s možností distanční účasti na následující adrese

PROGRAM:

  1.  Schvalování zápisů z předchozích zasedání AS HF JAMU
  2.  Příprava voleb do AS HF JAMU
  3.  Různé

 

Podklady k zasedání v ISu, případně též k nahlédnutí u předsedy senátu.

 

Akademická obec je srdečně zvána!

 

 

prof. Jan Jiraský, Ph.D.
předseda AS HF JAMU