ZASEDÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU HF JAMU 13/07/2022

se koná ve středu 13. července 2022 v 9:00 v místnosti č. 114 HF JAMU s možností distanční účasti na následující adrese

PROGRAM:

 

1. Rozhodování o návrhu děkanky HF JAMU rozdělit Katedru kompozice, dirigování a operní režie (KKDOR) na dvě katedry, Katedru  kompozice a multimediální tvorby a Katedru dirigování

2. Rozhodování ve věci udělení předchozího souhlasu se jmenováním odb. as. Michaely Šikulové Ambrosi, MMus, Ph.D. do Umělecké rady HF JAMU a se jmenováním dosavadního člena UR prof. Leoše Faltuse čestným členem UR

3. Schvalování návrhů vyhlášek pro přijímací řízení do čerstvě akreditovaných studijních programů KKI, KHVI a doktorského SP Interpretace a teorie interpretace
Vyhláška ke studiu v pětiletém magisterském studijním programu Klavírní interpretace zde
Vyhláška ke studiu v bakalářském studijním programu Hra na varhany a duchovní hudba zde

4. Různé

 

Podklady k zasedání v IS JAMU, případně též k nahlédnutí u předsedy senátu.

 

Akademická obec je srdečně zvána!

 

prof. Jan Jiraský, Ph.D.
předseda AS HF JAMU