Výběrové řízení na Katedru varhanní a historické interpretace

 

 

Hudební fakulta vypisuje výběrové řízení na pozice odborných asistentů/asistentek na Katedře varhanní a historické interpretace

Loutnové nástroje

Historické violoncello

Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je 7. června 2024.