Aktualizovaná úsporná opatření Hudební fakulty

Vážení studenti a zaměstnanci Hudební fakulty JAMU,

vítám vás v novém akademickém roce! 

Chtěla bych vás informovat o tom, jak odpovídáme na rostoucí ceny energií, tak abychom drželi provozní náklady „na uzdě“. Nechceme totiž měnit harmonogram akademického roku, nechceme přecházet na online výuku a samozřejmě nechceme vzít finanční prostředky z osobních nákladů.

 Od 1. 1. 2023 platí následující opatření:

 • kratší otevírací doba fakulty – prosíme, počítejte s tímto omezením i při provádění rezervací místností či s plánováním vašich aktivit. Budova je otevřena:
  • pondělí – pátek 7.30 – 21.30
  • sobota – 8.00 – 18.00
  • neděle – 12.00 – 16.00
 • snížení teploty vytápění fakulty o 1°C na 20°C (s výjimkou auly, její nastavení se nemění). Do jednotlivých místností byly umístěny teploměry pro monitorování teploty. Nastane-li situace, že v některé místnosti teplota klesne pod 18°C, prosíme, informujte o tom správu budovy. 
 • výměna halogenových žárovek za LED zejména ve foyer a na chodbách.

 

K efektivnímu a šetrnému využití energií může přispívat každý z nás, proto vás prosíme, abyste se na půdě HF chovali zodpovědně:

 • Zkontrolujte při odchodu z místností, zda jsou okna pořádně zavřená.
 • Větrejte spíše krátce a zkontrolujte dovření oken po větrání.
 • Zkontrolujte při odchodu z místnosti, zda termostatická hlavice radiátoru je na nejnižším nebo nízkém stupni.
 • Zkontrolujte při odchodu z místnosti/toalety/chodby, zda jste zhasli světla.
 • Zkontrolujte při odchodu z místností, zda je vypnutý počítač a další technologie a zda jsou odpojené zejména nabíječky ze zásuvek.
 • Využívejte úsporně osvětlení jeviště v případě zkoušení v sálech HF.

Tato úsporná opatření by měla zajistit neohrožený chod výuky a všech povinných uměleckých výstupů na HF. Po zimním semestru zhodnotíme efektivitu této cesty.

Děkuji za pochopení a součinnost! 

Barbara Maria Willi, děkanka