ERASMUS +

ERASMUS +

Erasmus+ si klade za cíl zvýšit kvalitu a přiměřenost kvalifikací a dovedností. Dvě třetiny prostředků z tohoto programu jsou určeny na stipendia více než 4 milionům osob za účelem studia, odborné přípravy, práce či dobrovolnické činnosti v zahraničí v období 2014–2020 (oproti 2,7 milionu v období 2007–2013). Pobyt v zahraničí může trvat od několika dnů až po jeden rok.

Programu Erasmus+ se mohou zúčastnit studenti, učitelé, učni, dobrovolníci, vedoucí mládeže a funkcionáři amatérských sportovních organizací. Lze z něj také poskytnout finanční prostředky na partnerství vzdělávacích zařízení, mládežnických organizací, podniků, místních a regionálních úřadů a nevládních organizací, jakož i na reformy v členských státech s cílem modernizovat vzdělávání a odbornou přípravu a podpořit inovace, podnikatelské schopnosti a zaměstnanost.

Erasmus+ je rozdělen na tři klíčové akce:

 1. KA 1 – Vzdělávací mobilita jednotlivců
 2. KA 2 – Spolupráce na inovacích a výměna osvědčených postupů
 3. KA 3 – Podpora reforem vzdělávací politiky

Programu Erasmus+ se mohou zúčastnit následující země

Programové země:

 • členské státy EU – 28 zemí
 • členské státy Evropského hospodářského prostoru (Norsko, Island, Lichtenštejnsko)
 • Turecko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie

Partnerské země:

Partnerské země sousedící s EU

 • Arménie, Ázerbajdžán, Bělorusko, Gruzie, Moldávie, Ukrajina
 • Alžírsko, Egypt, Izrael, Jordánsko, Libanon, Líbie, Maroko, Palestina, Sýrie, Tunisko
 • Albánie, Bosna a Hercegovina, Kosovo, Černá Hora, Srbsko
 • Rusko

Další partnerské země

 • některé Klíčové akce programu Erasmus+ jsou otevřeny jakékoliv partnerské zemi z celého světa, více informací naleznete v části B Příručky k programu Erasmus+

Více informací lze získat na stránkách  Evropské komise a v jednotlivých částech stránek.  

Studenti a zaměstnanci HF JAMU realizují výměnné pobyty prostřednictvím klíčové aktivity KA 103 – Projekty mobility osob ve vysokoškolském vzdělávání.

Mobility osob jsou rozděleny na

 1. Mobility studentů:
  • studijní pobyt
  • praktická stáž
 1. Mobility zaměstnanců:
  • výukové pobyty
  • školení
MgA. Petra Koňárková
Vedoucí oddělení
tel: 54259 1607
e-mail: konarkova@jamu.cz
UČO: 5788
Vedoucí oddělení
Komenského nám. 6 662 15 Brno
Studium
HF M-HUDUM HUDMAN (abs.) (ukonč.)
Pracoviště Funkce
Studijní oddělení Referent studijního oddělení
Zahraniční oddělení Vedoucí oddělení

Předmět Kód
EESP_25 HER0025
EESP_23 HER0023
EESP_24 HER0024
EESP_20 HER0020
EESP_21 HER0021
EESP_22 HER0022
EESP_17 HER0017
EESP_18 HER0018
EESP_19 HER0019
EESP_15 HER0015
EESP_16 HER0016
EESP_12 HER0012
EESP_13 HER0013
EESP_14 HER0014
EESP_8 HER0008
EESP_9 HER0009
EESP_10 HER0010
EESP_11 HER0011
EESP_7 HER0007
EESP_6 HER0006
EESP_2 HER0002
EESP_3 HER0003
EESP_4 HER0004
EESP_5 HER0005
Interpretační seminář HER0001