Audio Vizuální Studio

Audiovizuální studio podporuje výuku a zaznamenává koncertní činnost hudební fakulty. Využívá moderní technologie k archivaci vystoupení studentů a studentských souborů v tradičním i méně tradičním obsazení.

Z režie oddělené od nahrávacích prostor nahrává koncertní a výukové projekty v aule, komorním, varhanním a klenbovém sále a dalších prostorách fakulty. Nabízí střih, mix a mastering nahrávek pro studijní a nekomerční využití (oponentury diplomových prací, soutěžní snímky, konkurzy).

Mobilní záznamové systémy umožňují také profesionální nahrávání koncertů v koncertních síních mimo budovy JAMU (Besední dům, katedrála sv. Petra a Pavla) s možností externího osvětlení prostoru.

AVS zprostředkuje streaming koncertů, videokonferencí, streaming doplňuje grafikou a texty. Zajistí nastavení distribuční platformy pro vysílání v Internetu.

Studio připravuje také projekce při konferencích a multimediálních projektech.

 

Studio disponuje:

 • mikrofony různých charakteristik, mikrofonními stojany, bezdrátovými sadami
 • hardwarem pro digitální i analogový audio záznam, softwarem pro střih a úpravu zvuku
 • kamerami pro video záznam, softwarem pro střih a titulkování filmového záznamu
 • projektory, plátna, stativy
 • osvětlovací sadou

 

Těžiště práce studia:

 • audio a video záznamy koncertů
 • zpracování nahrávek pro studijní účely, soutěže, konkurzy
 • podpora pro studenty bakalářského a magisterského studia – CD projekty pro oponentury, diplomové práce v oblasti nahrávání, Sound Design, elektronická a počítačová hudba, DJing a další
 • konzultace v oboru práce v nahrávacím studiu, obsluha a nastavení audiovizuální techniky
 • převody mezi formáty záznamu všeho druhu, digitalizace analogových nahrávek
 • ozvučení a osvětlení akademických a slavnostních akcí, (imatrikulace, promoce, konference), divadelně-hudebních a propagačních akcí ve veřejném prostoru

 

 

Kde nás najdete:
Audio Vizuální Studio – (AVS)
Místnost 116-0
HF JAMU Brno
Komenského nám. 6 662 15 Brno
avs@jamu.cz
+420 542 591 612