Seznam kandidátů na rektora pro období 2022-2026

Akademický senát Janáčkovy akademie múzických umění v souladu s čl. 32-40 vnitřního předpisu č. 4/2018 LJ, jednacího řádu Akademického senátu JAMU zveřejňuje seznam kandidátů na funkci rektora Janáčkovy akademie múzických umění na funkční období od 1. února 2022 do 31. ledna 2026, kteří kandidaturu přijali. 

Abecední pořadí kandidátů

 
MgA. Petr Michálek 
doc. MgA. Vít Spilka 
prof. Barbara Maria Willi, Ph.D.
 
Kandidáti zpracují své profesní životopisy a koncepce nejpozději do 3. 12. 2021. Koncepce budou po uplynutí této lhůty zveřejněny.