Prohlášení AS HF JAMU

Akademický senát Hudební fakulty JAMU na svém zasedání dne 31. 5. 2024 podpořil protestní iniciativu Kolaps systému.

Spolu s iniciativou Hodina pravdy a ostatními grémii konstatujeme, že na mnoha fakultách a katedrách napříč oborovým spektrem již dávno nastala situace, kdy se mzdy vysoce kvalifikovaných odborníků dostaly pod úroveň nekvalifikovaných profesí a jsou nekonkurenceschopné natolik, že dochází k personální devastaci oborů, a tím ke snižování kvality výuky. Tristní je zejména odměňování vysokoškolských vyučujících ve srovnání s vyučujícími na nižších stupních škol. 

Současná i předchozí vlády přitom deklarovaly vzdělávání jako svou programovou prioritu.   

Žádáme vládu České republiky o okamžité řešení platné již pro rok 2025, jímž je navýšení ročního rozpočtu vysokých škol o 10 mld. Kč, a také nezbytný 10% nárůst investic do vědy.