Zpěv

Podmínky pro přijímací řízení

Uchazeč je zpravidla absolvent konzervatoře, hudebního gymnázia nebo jiné SŠ, který svými dovednostmi a znalostmi splňuje požadavky kladené na hudebního profesionála, má zjevnou motivaci a zájem o oblast hudebního umění stejně jako širší přehled a zájem v oblasti kultury. Je vybaven znalostí jednoho světového jazyka na středoškolské úrovni.

Přijímací zkouška probíhá formou písemných testů ze všeobecných znalostí a zkoušky praktických dovedností.

 

Zkouška praktických dovedností se skládá:

Zpěv:

  1.  1 árie z období baroka
  2.  1-2 operní árie
  3.  3 písně autorů 18. – 21. století různého charakteru (z toho nejméně jedna českého autora)

Všechny skladby budou uvedeny v originálním jazyce, z toho minimálně jedna v jazyce českém.
Přednes zpaměti je podmínkou.

Klavírní doprovod pro talentovou zkoušku si každý uchazeč zajistí sám.

 

Zkouška z hereckých a pohybových předpokladů:

  1.  uchazeč si připraví jednu hereckou etudu
  2.  připraví si také prózu, báseň nebo scénku s mluveným slovem dle vlastního výběru
  3.  pohybově ztvární předem poslechnutou hudební ukázku (posuzuje se rytmické a hudební cítění, pohybové vyjádření charakteru hudby apod.)

 

 

Výsledek zkoušky z hereckých a pohybových předpokladů tvoří 20 % celkového hodnocení.
Test ze všeobecných znalostí tvoří 10 % celkového hodnocení.

 

Konzultační hodiny pro specializaci Zpěv se konají v těchto termínech:
  – pondělí 12. prosince 2022 ve 13:30 – 15:00 hod
  – pondělí 2. ledna 2023 ve 13:30 – 15:00 hod
Talentové poradny se budou konat v aule. 

Na talentovou poradnu je potřebné se předem nahlásit kvůli zajištění korepetice a to mailem na adresu mikeskova@jamu.cz