Multimediální kompozice

Podmínky pro přijímací řízení

V rámci přijímacího řízení budou hodnoceny následující úkoly:

  1. domácí práce – portfolio, notové záznamy, nahrávky, záznamy performance a koncertů, fotodokumentace, grafické a výtvarné práce, internetové realizace v digitálních složkách s úplnými HTML nebo Flash soubory a pod. v celkovém maximálním počtu 20 položek ve sloze a na CD nebo DVD,příp. audio CD nebo video CD, každá práce musí být čitelně označena jménem uchazeče, za funkčnost digitálních nosičů ručí uchazeč
  2. praktický úkol zaměřený na vizuální složku realizace – podrobnosti budou upřesněny v den talentové zkoušky
  3. volný úkol s využitím libovolných médií s povinnou hudební složkou
  4. tematický úkol – projekt multimediálního díla – podrobnosti budou upřesněny v den talentové zkoušky
  5. pohovor

Jednotlivé části přijímací zkoušky mají následující váhu v celkovém hodnocení výsledků přijímacího řízení:

ad 1) tvoří 10% z celkového hodnocení
ad 2) tvoří 20% z celkového hodnocení
ad 3) tvoří 20% z celkového hodnocení
ad 4) tvoří 20% z celkového hodnocení
ad 5) tvoří 20% z celkového hodnocení

Součástí přijímací zkoušky je všeobecný vědomostní test, který tvoří 10% celkového hodnocení.

Konzultační hodiny pro zájemce o studium v pondělí od 15 do 15.30 hodin (vždy však po předchozí telefonické domluvě minimálně dva týdny předem).