Kompozice scénické a filmové hudby

Podmínky pro přijímací řízení

 

  1. Předložit partitury eventuálně nahrávky hudby k několika scénickým nebo filmovým projektům (výsledek této části zkoušky tvoří 50% celkového hodnocení).
  2. Znalost hudebně teoretických disciplín a instrumentace na úrovni absolventa středoškolského studia kompozice (včetně harmonie a kontrapunktu), schopnost vytvořit bez přípravy krátké studie, vyjadřující zadanou atmosféru (výsledek tvoří 30% hodnocení).
  3. Schopnost hry na klavír na úrovni absolventa ZUŠ (výsledek tvoří 10% hodnocení).
  4. Součástí zkoušky je i písemný test všeobecných kulturních znalostí (výsledek tvoří 10% hodnocení) a pohovor s uchazečem, v němž se zkoumá jeho zájem o zvolený obor.