Kompozice scénické a filmové hudby

Podmínky pro přijímací řízení

 

 1. Předložit partitury eventuálně nahrávky hudby k několika scénickým nebo filmovým projektům (výsledek této části zkoušky tvoří 50% celkového hodnocení).
 2. Znalost hudebně teoretických disciplín a instrumentace na úrovni absolventa středoškolského studia kompozice (včetně harmonie a kontrapunktu), schopnost vytvořit bez přípravy krátké studie, vyjadřující zadanou atmosféru (výsledek tvoří 30% hodnocení).
 3. Praktická zkouška ze hry na klavír zahrnuje provedení repertoáru různých stylových období (výsledek tvoří 10% hodnocení). Komise hodnotí úroveň uchazeče jak po stránce hudební (přesvědčivost výrazu, cítění harmonie a formy, polyfonní a barevné slyšení), tak po stránce technické. Repertoár by měl obsahovat nejméně:
  • jednu skladbu z období baroka, příp. renesance
  • jednu skladbu nebo sonátovou větu z období klasicismu (sonátová forma je preferována)
  • jednu skladbu z období romantismu nebo 20. století
  • jednu skladba dle vlastního výběru

  Nejméně jedna ze skladeb musí být provedena zpaměti.

 4. Součástí zkoušky je i písemný test všeobecných kulturních znalostí (výsledek tvoří 10% hodnocení) a pohovor s uchazečem, v němž se zkoumá jeho zájem o zvolený obor.

 

Talentová poradna

Talentová poradna pro zájemce o studium studijního programu Kompozice se specializacemi Kompozice, Kompozice elektroakustické hudby a Kompozice scénické a filmové hudby a studijního programu Multimediální kompozice

Máte jedinečnou možnost poradit se s kvalifikovanými pedagogy ohledně vašich talentových dispozic v oblasti tvorby hudby pro akustické i elektronické nástroje nebo multimediálních projektů. Nebojte se přinést své skladby v podobě partitur nebo nahrávek eventuálně videozáznamů, a my vám můžeme poradit, co je zajímavé a originální, co je naopak potřeba se doučit a rozvinout apod., aby bylo možné úspěšně zvládnout přijímací zkoušky do studijního programu Kompozice nebo Multimediální kompozice. 

V zimním semestru bude Talentová poradna vždy jedenkrát měsíčně ve čtvrtek mezi 17:00-21:00 v učebně
č. 113 Hudební fakulty JAMU, Komenského nám. 6, Brno v online podobě osobně
:

 19. 10. 2023 – kompozice (lektor OA Mojdl)
 23. 11. 2023 – kompozice (lektor OA Indrák)
 14. 12. 2023 – kompozice (lektor doc. Dlouhý)
 18. 01. 2024 – multimediální kompozice (lektor doc. Fajnor)


Je nezbytné se předem objednat, pokud možno nejméně 14 dní předem na adrese
dlouhy@jamu.cz.
Kromě toho je možné se domluvit na uvedené adrese i na konzultačních hodinách v jiném termínu.