Kompozice elektroakustické hudby

Podmínky pro přijímací řízení

 

  1. Předložit nahrávky několika odlišných skladeb, vytvořených za použití různých metod tvorby zvuku (výsledek této části zkoušky tvoří 50% celkového hodnocení).
  2. Znalost různých způsobů tvorby elektronického zvuku, práce s DAW, používání různých programů pro tvorbu hudby nebo výroba open source softwarových nebo hardwarových hudebních nástrojů (výsledek tvoří 30% hodnocení).
  3. Schopnost ovládat alespoň na základní úrovni nějaký elektroakustický hudební nástroj (výsledek tvoří 10% hodnocení).
  4. Součástí zkoušky je i písemný test všeobecných kulturních znalostí (výsledek tvoří 10% hodnocení) a pohovor s uchazečem, v němž se zkoumá jeho zájem o zvolený obor.