Kompozice elektroakustické hudby

Podmínky pro přijímací řízení

 

  1. Předložit nahrávky několika odlišných skladeb, vytvořených za použití různých metod tvorby zvuku (výsledek této části zkoušky tvoří 50% celkového hodnocení).
  2. Znalost různých způsobů tvorby elektronického zvuku, práce s DAW, používání různých programů pro tvorbu hudby nebo výroba open source softwarových nebo hardwarových hudebních nástrojů (výsledek tvoří 30% hodnocení).
  3. Schopnost ovládat alespoň na základní úrovni nějaký elektroakustický hudební nástroj (výsledek tvoří 10% hodnocení).
  4. Součástí zkoušky je i písemný test všeobecných kulturních znalostí (výsledek tvoří 10% hodnocení) a pohovor s uchazečem, v němž se zkoumá jeho zájem o zvolený obor.

 

Talentová poradna

Talentová poradna pro zájemce o studium studijního programu Kompozice se specializacemi Kompozice, Kompozice elektroakustické hudby a Kompozice scénické a filmové hudby a studijního programu Multimediální kompozice

Máte jedinečnou možnost poradit se s kvalifikovanými pedagogy ohledně vašich talentových dispozic v oblasti tvorby hudby pro akustické i elektronické nástroje nebo multimediálních projektů. Nebojte se přinést své skladby v podobě partitur nebo nahrávek eventuálně videozáznamů, a my vám můžeme poradit, co je zajímavé a originální, co je naopak potřeba se doučit a rozvinout apod., aby bylo možné úspěšně zvládnout přijímací zkoušky do studijního programu Kompozice nebo Multimediální kompozice. 

V zimním semestru bude Talentová poradna vždy jedenkrát měsíčně ve čtvrtek mezi 17:00-21:00 v prezenční nebo online podobě:

 21. 10. 2021 – kompozice (lektor doc. Dlouhý)
 11. 11. 2021 – kompozice (lektor OA Mojdl)
  9. 12. 2021 – kompozice (lektor OA Indrák)
 13. 1. 2022 – multimediální projekty (lektor doc. Fajnor)


Je nezbytné se předem objednat, pokud možno nejméně 14 dní předem na adrese
dlouhy@jamu.cz.
Kromě toho je možné se domluvit na uvedené adrese i na konzultačních hodinách v jiném termínu.