Kompozice a teorie kompozice

Uchazeč o DSP Kompozice a teorie kompozice musí při přijímací zkoušce prokázat:

  • teoretické znalosti (dějiny hudby, dějiny kultury, estetika, filozofie umění)
  • hluboký rozhled a orientaci v oblasti kompozice a multimediální kompozice
  • schopnost reflexe
  • odpovídající umělecké výsledky (doložené např. partiturami skladeb pro nejrůznější obsazení, nahrávkami, doklady o veřejné prezentaci děl atd.)
  • jazykové znalosti
  • nosnost tématu uvažované disertační práce – uchazeč předkládá písemně teze zamýšlené disertační práce v rozsahu 2 – 4 stran, které musí zahrnovat charakteristiku obsahu a představu o způsobu zpracování včetně předběžného popisu příslušných studijních materiálů a zvolených postupů bádání. Dále představí návrhy zamýšlených uměleckých projektů a pedagogické činnosti

Tyto dispozice se zjišťují formou pohovoru přijímací komise s uchazečem, u níž jsou diskutovány požadované předložené materiály (výše zmíněnými partiturami skladeb, nahrávkami, doklady o veřejné prezentaci děl, tezemi disertační práce apod.).