Kompozice

Podmínky pro přijímací řízení

 

  1. Předložit partitury několika odlišných kompozic pro různá instrumentální, vokální nebo smíšená obsazení (výsledek této části zkoušky tvoří 50% celkového hodnocení).
  2. Znalost hudebně teoretických disciplín a instrumentace na úrovni absolventa středoškolského studia kompozice včetně schopnosti vytvořit bez přípravy krátké studie, týkající se soudobé organizace tónových výšek, rytmu apod. (výsledek tvoří 30% hodnocení).
  3. Schopnost hry na klavír na úrovni absolventa ZUŠ (výsledek tvoří 10% hodnocení).
  4. Součástí zkoušky je i písemný test všeobecných kulturních znalostí (výsledek tvoří 10% hodnocení) a pohovor s uchazečem, v němž se zkoumá jeho zájem o zvolený obor.