Jazzová kompozice a aranžování

Podmínky pro přijímací řízení

1) teoretická zkouška – intonace a rytmus (sluchový diktát) – pohyb 3 hlasů v akordech, zápis melodie do not, určení akordů (septakordy – durové, molové, zmenšené a další), identifikace běžných harmonických spojů

2) praktická zkouška – kompoziční pohotovost, uchazeč si zvolí dva ze tří níže uvedených okruhů:

  1.  harmonizace zadaného tématu, čtyřhlasá sazba (bez použití klavíru)
  2.  vytvoření kontrapunktického hlasu k dané melodii a harmonii (bez použití klavíru)
  3.  vytvoření krátké studie na základě různých zadání hudebního materiálu (výběr tónů, intervalů, rytmických délek atd.) Vše opět bez použití klavíru

3) ústní zkouška – prezentace vlastních skladeb před komisí (osobně hrou na klavír nebo jiný nástroj, případně ze záznamu), pohovor s uchazečem

4) zjišťující zkouška z klavíru – demonstrace základních klavírních dovedností

5) interpretační výkon – vlastní interpretace prezentovaných kompozic sólo nebo s ansámblem

6) všeobecný vědomostní test z jazzové historie

 

Hodnocení zkoušky:

teoretická zkouška 15%
praktická zkouška 30%
ústní zkouška 20%
zjišťující zkouška z klavíru 10%
interpretační výkon 15%
všeobecný vědomostní test z jazzové historie 10%

 

VYHLÁŠKA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO BAKALÁŘSKÉHO STUPNĚ STUDIA